Osobitný výbor EP pre daňové rozhodnutia: Nový mandát na ďalších šesť mesiacov

Práca osobitného výboru Európskeho parlamentu pre daňové rozhodnutia bude na základe nového mandátu pokračovať ďalších šesť mesiacov – počínajúc 2. decembrom. V stredu o tom jednohlasne rozhodla Konferencia predsedov (predseda Parlamentu a lídri politických skupín) a následne plénum EP pomerom hlasov 561 (za): 69 (proti): 5 (zdržalo sa hlasovania). Výbor sa zameria na škodlivé režimy a praktiky členských štátov v oblasti daní z príjmov právnických osôb, a to na európskej aj medzinárodnej úrovni.

Nový výbor nadviaže na prácu svojho predchodcu, pričom sa zameria na nevyriešené otázky, ktoré Parlament zhrnul vo svojom uznesení z 25. novembra tohto roku. Jeho štruktúra bude zodpovedať štruktúre pôvodného výboru.

Osobitný výbor sa okrem iného zameria na činnosť Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci a daní. Zaoberať sa bude aj dodržiavaním daňovej legislatívy členskými štátmi a agresívnym daňovým plánovaním podnikov.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Členovia osobitného výboru budú tiež sledovať, ako členské štáty EÚ a jej inštitúcie pretavia odporúčania pôvodného výboru pre daňové rozhodnutia do praxe. Zaoberať sa budú aj pokračujúcimi aktivitami medzinárodných organizácii a zoskupení, vrátane OECD a G20, v oblasti spravodlivého zdaňovania právnických osôb.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

domace nasilie

OECD: Reálne príjmy domácností v druhom kvartáli klesli o 0,5 %

Reálne príjmy domácností na jedného člena v krajinách združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a …

Consent choices