Jana Žitňanská. PHOTO: archív JŽ.

Jana Žitňanská: Nové technológie budú môcť konečne využívať aj zdravotne postihnutí

V predvečer Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím zverejnila Európska komisia dlho očakávaný European Accessibility Act. Tento návrh ustanovuje, že rôzne typy digitálnych tovarov a služieb budú musieť byť dostupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím, a to naprieč celou Európskou úniou.

V praxi to znamená, že osoby so sluchovým postihnutím budú mať lepší prístup k otitulkovaným filmom a v prípade, že budú cestovať, nebudú odkázaní na ústne hlásenie o aktuálnom meškaní vlakov, ale dostanú túto informáciu aj písomne prostredníctvom mailu alebo smsky.

Nevidiaci a slabozrakí budú môcť lepšie využívať mobilné telefóny, počítače, nakupovanie cez internet a webové stránky prepravných spoločností a bánk. Automaty na kúpu cestovných lístkov a bankomaty na výber hotovosti budú zase musieť obsahovať prvky ako napríklad prispôsobené klávesnice a porty na slúchadlá, ktoré umožnia nevidiacim samostatne ich používať.

„Faktom je, že žijeme digitálnu dobu a ja mám veľkú radosť, že inovácie sa začnú intenzívnejšie využívať aj v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. Smutnou pravdou však zostáva, že komunity so zdravotným postihnutím na Slovensku čelia vo svojom každodennom živote oveľa bazálnejším problémom. Nemáme bezbariérové školy a úrady, dostatok osobných asistentov, zdravotne postihnutí sa musia opakovane dožadovať svojich práv na kompenzačné pomôcky a mamičky, ktoré sa s láskou denno-denne starajú o svoje postihnuté deti dostávajú za to len niečo okolo 200 Eur. Tieto rodiny doslova živoria a osobám so zdravotným postihnutím v skutočnosti náš štát znemožňuje viesť nezávislý život“, upozorňuje europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA), ktorá je v Európskom parlamente podpredsedníčkou skupiny pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Viac..  Roberta Metsola bola opätovne zvolená za predsedníčku Európskeho parlamentu

Návrh smernice je výsledkom dlhoročného tlaku ľudí so zdravotným postihnutím, organizácií, ktoré ich zastupujú, ale aj poslancov Európskeho parlamentu. Spoločnými silami sa podarilo Komisiu presvedčiť, že práve toto je jedna z ciest ako prispieť k skutočnému napĺňaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Navyše, z týchto zmien nebudú profitovať iba zdravotne postihnutí, ale aj európski podnikatelia. Príde k odstráneniu bariér v obchode medzi členskými štátmi, ktoré dnes otázku dostupnosti výrobkov a služieb upravujú rozdielne. Okruh zákazníkov sa rozšíri o milióny ľudí, ktorí doteraz mnoho produktov nekupovali, pretože by ich nemohli naplno využívať. Do roku 2020 nás totiž vzhľadom na starnutie populácie bude v Európskej únii žiť až okolo 120 miliónov ľudí či už s menej alebo viac závažným typom zdravotného postihnutia.

„Európsky parlament bude mať na obsah smernice zásadný vplyv a ja sa veľmi teším, že budem pri tom. Som pripravená podávať pozmeňovacie návrhy tak, aby konečné znenie smernice bolo čo najlepšie a najviac zohľadňovalo potreby nielen osôb so zdravotným postihnutím ale aj seniorov, ktorých vzhľadom na starnutie populácie z roka na rok pribúda“, uzatvára europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA).

 

O dac

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Európsky parlament prijíma preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím pre celú EÚ

Európski poslanci dali poslednú zelenú európskemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím a európskemu parkovaciemu …

Consent choices