Bude mať Europol širšie právomoci na boj proti teroru?

Európsky policajný úrad – Europol, má za úlohu pomáhať členským štátom EÚ v boji proti medzinárodnému zločinu a terorizmu. A keďže hrozby terorizmu sú čoraz vážnejšie, členské štáty súhlasia s tým, aby mal Europol viac právomocí. Dnes o nich hlasuje výbor pre občianske slobody.

Europol je agentúrou EÚ na presadzovanie práva a jeho cieľom je posilňovať a zlepšovať spoluprácu medzi členskými krajinami v záujme predchádzania a boja proti závažnej medzinárodnej trestnej činnosti. Okrem štátov EÚ úzko spolupracuje s USA, Kanadou, Austráliou a Nórskom.

Na muške má širokú škálu ilegálnych aktivít. Bojuje napríklad proti predaju drog, ilegálnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi, detskej pornografii, medzinárodným krádežiam automobilov, kybernetickým zločinom, praniu špinavých peňazí alebo falšovaniu eurobankoviek.

Časť jeho personálu pochádza z národných orgánov činných v trestnom konaní vrátane polície, pohraničnej polície, colných a bezpečnostných úradov. Jeho dôstojníci však nemajú právo zatýkať a nemajú ani právomoc vykonávať vyšetrovanie v členských štátoch.

Členským štátom Europol pomáha tak, že zabezpečuje výmenu informácií, analyzuje spravodajské informácie, zhodnocuje riziká a poskytuje odborné znalosti a školenia. Štáty sa naň spoliehajú pri svojich medzinárodných vyšetrovaniach, ktorých je každoročne okolo 18 tisíc. Europol disponuje najnovšími databázami a komunikačnými nástrojmi, ktoré umožňujú rýchle a bezpečné uschovávanie, hľadanie a spájanie informácií.

Viac..  EK víta dohodu o navýšení dlhodobého rozpočtu EÚ a posilnení európskej konkurencieschopnosti

V lete tohto roku bolo oznámené, že celoeurópsky tím kybernetickej polície sa bude pod vedením Europolu snažiť vypátrať a zničiť účty Islamského štátu na sociálnych médiách. Tie podľa všetkého predstavujú hlavný element radikalizácie a náboru bojovníkov z EÚ.

Europol bol založený už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, no agentúrou EÚ sa stal až v roku 2010. Sídli v holandskom Haagu a pracuje preň okolo 900 zamestnancov. Jeho súčasným riaditeľom je Brit Rob Wainwright.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia víta prelomovú dohodu o prísnejších pravidlách boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prísnejších pravidlách boja proti obchodovaniu s …

Consent choices