Komisia chce lepšiu ochranu pre spotrebiteľov, ktorí nakupujú cez internet

Komisia predkladá dva návrhy, ktorých účelom je lepšia ochrana spotrebiteľov, ktorí nakupujú cez internet v celej EÚ, a pomoc podnikom pri zvyšovaní predaja cez internet.

Jedným z pilierov stratégie digitálneho trhuje zabezpečenie lepšieho prístupu k tovaru a službám na internete pre spotrebiteľov a podniky v celej Európe. Elektronický obchod rastie, ale spoločnosti a spotrebitelia v Európe stále nevyužívajú jeho potenciál naplno: len 12 % maloobchodníkov v EÚ umožňuje predaj cez internet spotrebiteľom do iných krajín EÚ, vo svojej vlastnej krajine však túto službu ponúka trikrát toľko (37 %) maloobchodníkov. Podobne iba 15 % spotrebiteľov nakupuje cez internet z iného členského štátu EÚ, kým vo vlastnej krajine je to približne trikrát toľko (44 %) spotrebiteľov.

Komisia prijala dva návrhy: jeden týkajúci sa dodávania digitálneho obsahu (napr. streamovanie hudby) a druhý predaja tovaru cez internet (napr. nákup oblečenia cez internet). Tieto dva návrhy sú zamerané na odstránenie hlavných prekážok cezhraničného elektronického obchodu v EÚ, t.j. rozdrobenia právneho rámca v oblasti zmluvného práva spotrebiteľov a následné vysoké náklady pre spoločnosti, najmä MSP, a nízkej dôvery spotrebiteľov pri nákupe cez internet z inej krajiny.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Keď si stiahnete film alebo pesničku, musí sa dať prehrať. Ak to tak nie je, mali by ste mať možnosť od zmluvy odstúpiť a dostať späť Vaše peniaze. Dnešné návrhy prispejú k posilneniu práv spotrebiteľov na internete a umožnia im využívať produkty a služby z iných krajín EÚ s plnou dôverou. Cezhraničný obchod podnikov, najmä tých najmenších, môže rásť cez hranice pri nižších nákladoch vďaka spoločnému súboru pravidiel EÚ namiesto spleti vnútroštátnych zákonov. Práve sa začína formovať jednotný digitálny trh, ktorý zlepší každodenný život ľudí, v ktorom sú digitálne technológie všadeprítomné“.

Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť povedala „Dnešné návrhy posilnia dôveru spotrebiteľov pri nakupovaní cez internet z iných členských štátov a ponúknu podnikom, najmä MSP, zjednodušenie internetového predaja v Európe. Internet odstránil technologické prekážky jednotného digitálneho trhu; pomocou návrhov týkajúcich sa digitálnych zmlúv chceme odstrániť aj právne prekážky. Harmonizácia zmluvných práv v celej EÚ uľahčí aj dodávanie digitálneho obsahu a tovaru v celej Európe. Prínosom pre spotrebiteľov budú jednoduché a modernizované pravidlá. Podniky budú mať prospech z väčšej právnej istoty a budú môcť lacnejšie a jednoduchšie rozširovať svoje obchodné aktivity, čo zas spotrebiteľom prinesie väčší výber za konkurenčné ceny.“

Odstránenie prekážok spôsobených rozdielmi v zmluvnom práve by malo priniesť úžitok celej európskej ekonomike. Podľa odhadov začne predaj zákazníkom v iných členských štátoch viac ako 122 000 spoločností a celkový počet spotrebiteľov nakupujúcich cez internet z iných krajín EÚ by mohol dosiahnuť až 70 miliónov EUR. Otvoria sa tak nové trhy, najmä malým a stredným podnikom (MSP), posilní sa hospodárska súťaž a podnieti sa hospodársky rast: z dôvodu nižších spotrebiteľských cien sa v EÚ očakáva rast spotreby o 18 miliárd EURa HDP EÚ by sa mohol v porovnaní so súčasnou úrovňou zvýšiť o 4 miliardy EUR.

Spotrebitelia budú profitovať z vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa a širšieho výberu výrobkov za konkurencieschopnejšie ceny:

  • Presunutie dôkazného bremena:Napríklad, ak spotrebiteľ z Talianska v súčasnosti zistí, že výrobok, ktorý kúpil cez internet pred viac ako 6 mesiacmi, je chybný a požiada predajcu o jeho opravu alebo výmenu, predajca ho môže vyzvať, aby dokázal, že chyba existovala už v čase dodania. Podľa navrhovaných nových predpisov bude spotrebiteľ počas celej dvojročnej záručnej lehoty môcť požiadať o nápravu bez nutnosti preukázať, že chyba existovala už v čase dodania.
  • Jasné a konkrétne práva vzťahujúce sa na digitálny obsah: Napríklad spotrebiteľ, ktorý si stiahne hru a tá potom nefunguje správne, môže v súčasnosti dostať len zľavu na nákup iných hier v budúcnosti. Podľa navrhovanej smernice budú môcť spotrebitelia požiadať o riešenie takýchto problémov a v prípade, že to nie je možné alebo poskytnuté riešenie nebolo uspokojivé, budú mať právo na zľavu alebo odstúpenie od zmluvy a na vrátenie celej sumy.
Viac..  Plyn do EÚ by mohol byť preberaný priamo z rusko-ukrajinskej hranice

Podniky budú môcť poskytovať digitálny obsah a predávať tovar prostredníctvom internetu zákazníkom vo všetkých členských štátoch EÚ vďaka rovnakému súboru základných pravidiel zmluvného práva:

  • Právna istota a priaznivé podnikateľské prostredie: V súčasnosti musia spoločnosti investovať čas a peniaze, aby sa prispôsobili pravidlám zmluvného práva v členských štátoch, v ktorých predávajú. . Podľa navrhovaných pravidiel sa podniky už týmto rozdrobeným právnym rámcom nebudú musieť zaoberať: budú schopné dodávať digitálny obsah alebo predávať tovar spotrebiteľom vo všetkých členských štátoch na základe rovnakého súboru základných pravidiel zmluvného práva.
  • Úspory nákladov pre spoločnosti: Podnikom v súčasnosti vznikajú dodatočné jednorazové náklady vo výške 9 000 EUR, ktoré musia vynaložiť na prispôsobenie sa vnútroštátnemu zmluvnému právu každého nového členského štátu, do ktorého chcú predávať. Vďaka novým pravidlám EÚ by spoločnosti mohli ušetriť až 243 000 EUR, ak by chceli predávať do všetkých ostatných 27 krajín EÚ . 

Súvislosti

  • Dnešné nové pravidlá týkajúce sa zmlúv o autorských právach (tlačová správa) a digitálnych zmlúv sú prvými legislatívnymi návrhmi predloženými v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu. Celkovo bude do konca budúceho roka predložených 16 iniciatív.
  • V EÚ sa stále dostatočne nevyužíva plný potenciál predaja cez internet: v roku 2014 bol v Európe podiel elektronického obchodu na celkovom maloobchodnom sektore 7,2 %, zatiaľ čo v USA dosiahol 11,6 %.
  • Prejavujú sa jasné nedostatky v právnych predpisoch EÚ v oblasti chybného digitálneho obsahu. Väčšina členských štátov nemá v tejto oblasti žiadne právne predpisy. Navyše, aj keď sú v niektorých oblastiach pravidlá ochrany spotrebiteľov v celej EÚ harmonizované, stále existujú rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľské zmluvné právo. Tieto rozdiely spôsobujú spoločnostiam dodatočné náklady a ovplyvňujú dôveru spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie. Najmä v oblasti spotrebiteľských práv v prípade chybného tovaru funguje v Európe stále 28 čiastočne odlišných súborov zmluvného práva spotrebiteľov, pretože zavedené požiadavky EÚ sú len minimálne.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices