„Mozaika“ trhov s energiou v EÚ musí fungovať spoločne

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov EÚ naďalej čelí veľkej výzve pokiaľ ide o dosiahnutie spoločného fungovania súčasnej mozaiky miestnych, vnútroštátnych a regionálnych trhov s energiou s cieľom vytvoriť jednotný vnútorný trh s energiou. Energetická infraštruktúra v Európe zatiaľ vo všeobecnosti nie je určená pre plne integrované trhy, hovoria audítori, a preto v súčasnosti nezabezpečuje skutočnú bezpečnosť dodávok energie. Finančná podpora z rozpočtu EÚ v oblasti energetickej infraštruktúry prispela k vnútornému trhu s energiou a k bezpečnosti dodávok energie len obmedzeným spôsobom.

Vnútorný trh s energiou by mal umožniť voľný tok a obchodovanie s plynom a elektrickou energiou na území EÚ. Z rozpočtu EÚ sa vyčlenilo 3,7 mld. EUR na financovanie energetickej infraštruktúry v rokoch 2007 – 2013, pričom v rokoch 2014 – 2020 sa očakáva ďalších približne 7,4 mld. EUR.

V správe sa však poukazuje na to, že cieľ EÚ dokončiť vnútorný trh s energiou do roku 2014 nebol dosiahnutý. K úplnému vykonávaniu tretieho energetického balíka zostáva ešte dlhá cesta. Energetická infraštruktúra v Európe nie je pripravená na plne integrované trhy, a preto v súčasnosti nezabezpečuje skutočnú bezpečnosť dodávok energie, tvrdia audítori, ktorí preskúmali prípadové štúdie v šiestich členských štátoch – Bulharsku, Estónsku, Litve, Poľsku, Španielsku a Švédsku. Audítori našli významné rozdiely v spôsobe organizácie trhov s energiou v členských štátoch, ktoré môžu spôsobiť stagnáciu trhu EÚ ako celku a dospeli k záveru, že finančná podpora z rozpočtu EÚ prispela iba obmedzeným spôsobom.

„Bezpečnosť dodávok energie je v neistom svete pre Európu životne dôležitou,“ povedal Phil Wynn Owen, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Aby sme ju dosiahli, musíme dokončiť vnútorný trh s energiou a zdieľať energiu, ktorú už máme.“

V správe sa uvádza, že cezhraničný tok energie vyžaduje širšiu spoluprácu susedných krajín. Preto by mala Európska komisia určiť energetickú infraštruktúru v EÚ, ktorá sa aktívne nepoužíva, a mala by spolupracovať s členskými štátmi na prekonávaní prekážok pri jej využití na vnútornom trhu s energiou. Okrem toho by Komisia mala zvážiť nové cesty, ktorými jeden členský štát sprístupní energiu druhému, napríklad prostredníctvom rozvoja regionálnych prevádzkovateľov infraštruktúry.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Keďže nariadenia o vnútornom trhu s energiou ešte neboli zavedené v plnej miere, audítori odporúčajú Komisii začať všetky nevyhnutné konania o porušení povinnosti voči členským štátom do konca roka 2016.

Nakoniec, vnútorný trh s energiou nie je prvoradým cieľom súčasného financovania energetickej infraštruktúry. Komisia by mala vypracovať legislatívne návrhy, ako chce podriadiť rozhodovanie pri výbere projektov energetickej infraštruktúry na financovanie náležitému a priebežnému fungovaniu trhu v oblasti energetiky v členských štátoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices