Europoslankyňa Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslankyňa Záborská: Tehotné ženy a mamičky sú na pracovisku nedostatočné chránené

Česká komisárka Věra Jourová predstavila začiatkom decembra 2015 pracovný dokument Stratégia rodovej rovnosti, o ktorom sa diskutovalo aj na zasadnutí Výboru pre práva žien. Europoslankyňa Anna Záborská nám v rozhovore popísala aké pozitíva i negatíva podnikla Európska únia v tejto oblasti.

Ako vznikol dokument Stratégia rodovej rovnosti?

Tento dokument vychádza z analýz dokumentov, ktoré boli doteraz prijaté, či už boli navrhnuté Komisiou alebo prijaté Parlamentom. Vychádza tiež z prieskumov verejnej mienky, ktoré robí Eurostat. Komisia pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a rodovú rovnosť vybrala najdôležitejšie pasáže a pripravila tento pracovný dokument.

Čo je cieľom tohto dokumentu?

Analyzuje príčiny nerovnosti medzi mužmi a ženami, predovšetkým na trhu práce, ktoré súvisia v oblastiach ako platové rozdiely, či nižšie penzie žien a mužov. Zároveň navrhuje opatrenia, ktoré by mali tieto nerovnosti odstrániť. Musím povedať, že v správe nie je nič špeciálne nové, je to skôr zhrnutie odporúčaní z materiálov, ktoré boli v minulých rokoch prijaté. Diskusia na Výbore pre práva žien bola naozaj búrlivá a mnohé moje kolegyne, najmä z ľavicového spektra vyjadrili sklamanie nad týmto dokumentom. Chceli aby to bolo viac úderné, aby sa tam viac hovorilo o rodovej rovnosti, aby boli prijaté konkrétne návrhy, napríklad pri násilí páchanom na ženách.

Zhoduje sa váš názor na dokument s názorom vašich kolegýň?

Osobne som rada, že nevymýšľame nové veci odznova. To, čo je už dávno vymyslené treba uviesť do života. Napríklad téma násilia páchanom na ženách. Keď som v roku 2004 prišla do Európskeho parlamentu, končila prvá séria programu Daphne, čo je program proti násiliu páchanom na ženách a deťoch. Odvtedy boli ďalšie dva päťročné cykly, do ktorých boli investované desiatky miliónov eur. Napriek tomu, hovoríme v súčasnosti o náraste násilia páchanom na ženách. To znamená, že boj bol neúspešný a jediným riešením bude prijatie Istanbulského dohovoru. Pripadá mi to ako ďalšia výhovorka, prečo sme sa v tejto téme nepohli ďalej namiesto toho, aby sme sa vrátili a začali analyzovať či prostriedky a nástroje, ktoré používame v boji proti tomuto porušovaniu ľudskej dôstojnosti, sú správne. Mnohé témy a nástroje často len vytvoria určité prostredie na výmenu názorov, ale už nie na konkrétne činy a zlepšenie spolupráce.

Je tento dokument mapujúcou stránkou predošlých správ? Jeho úlohou je len priniesť diskusiu?

Viac..  Politické skupiny v EP dotvárajú svoje kluby, líderku potvrdili aj socialisti

Mne to tak pripadá. Pani Komisárka povedala, že aj ich cieľom bolo nevymýšľať nič nové, ale zmapovať to, čo už bolo prijaté. Zistiť ako je to dodržiavané, implementované a aké sú výsledky prijatia tých dokumentov, ktoré už sú v platnosti. Bohužiaľ, tento dokument vychádza aj z prieskumov verejnej mienky Eurostatu a 76 % opýtaných občanov EÚ povedalo, že rovnosť medzi ženami a mužmi by mala byť jednou z priorít práce Európskej komisie. Pri tom Jourová v tejto správe používa terminológiu rodovej rovnosti. Som presvedčená, že minimálne polovica z tých 76 % nevie, že presadzovanie rodovej rovnosti je práve to, čo oni žiadali.

Čo by ste teda navrhovali?

Otázka rodovej rovnosti nie je definovaná v žiadnom legislatívnom dokumente EÚ a používanie nejasných pojmov zneisťuje občanov a nerieši problém nerovnosti. Keby sme zjednotili legislatívu a hovorili jazykom, ktorému ľudia rozumejú, tak by to pomohlo aj tým ženám, ktoré sa cítia v spoločnosti diskriminované. Dokument znovu dáva do pozornosti otázku kvót v nevýkonných orgánoch obchodných spoločností, no nehovorí o zosúladení rodinného a pracovného života. Nehovorí o tehotných ženách, o mladých mamičkách, o podcenení práce a o tom, aby aj rodinný život bol postavený do pozície, ktorá mu patrí. Myslím, že je treba riešiť ochranu žien, ktoré sú tehotné, ktoré porodili a ktoré koja na pracovisku. Všetko ostatné by sme mali nechať v kompetencii národných štátov. Ak pôjde Komisia týmto smerom, tak budeme mať na stole ďalší dokument, o ktorom budeme roky diskutovať, ale Rada sa nikdy nezhodne na jeho schválení.

Je cieľom tohto dokumentu len podnecovať diskusiu alebo vznikne aj nejaká správa, ktorá pôjde do Európskeho parlamentu?

Komisárka zatiaľ nemá ambíciu robiť nový dokument. Možno len v oblasti rodičovskej, materskej a otcovskej dovolenky, ale skôr je za to, aby boli naplnené a do praxe uvedené dokumenty, ktoré už boli prijaté skôr.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Anna Záborská.

O vik

Odporúčame pozrieť

Zaborska

KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Na programe rokovania parlamentu je aktuálne aj zákon o rodných číslach. Predkladatelia Richard Vašečka a Anna Záborská …

Consent choices