Vďaka Európskej únii má Slovensko lepšiu a modernejšiu dopravu

Bratislava (29. decembra 2015) – Vďaka eurofondom na dopravu sa z Operačného programu Doprava podarilo ukončiť viac ako 140 projektov, ktorých hodnota presiahla  3,7 miliardy eur. Tieto peniaze boli investované na zlepšenie dopravy na Slovensku a ľudia vďaka nim cestujú rýchlejšie, bezpečnejšie aj pohodlnejšie. Programové obdobie 2007-2013 sa pre ministerstvo dopravy končí 31. decembra 2015 a aktuálne   čerpanie na úrovni 98% prakticky garantuje využitie všetkých peňazí v tomto operačnom programe.

Bez konkrétnych výsledkov by však finančné výsledky boli len čísla bez výpovednej hodnoty. Za Operačným program Doprava zostávajú hmatateľné výstupy:

 • 130 km diaľnic a rýchlostných ciest
 • 600 km nových a zmodernizovaných ciest I. triedy
 • 80 km zmodernizovaných železničných tratí
 • 61 nových regionálnych vlakov a desiatky zmodernizovaných vozňov a rušňov
 • 78 nových električiek v Bratislave a Košiciach
 • 120 nových trolejbusov v Bratislave
 • zmodernizované električkové trate v Bratislave a Košiciach
 • výstavba električkovej trate do Petržalky cez Starý most v Bratislave

„Diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Košicami sme vďaka projektom OPD predĺžili o 60 kilometrov. Cez OPD sa nám podarilo rozhýbať aj stavebne najnáročnejší  úsek D1 pri Strečne s najdlhším diaľničným tunelom Višňové. Rovnako sme rozostavali diaľničné spojenie D3 zo Žiliny smerom na česko-poľské hranice.  Nesmiem zabudnúť na projekty železničnej a mestskej dopravy. Najväčšie slovenské mestá obnovili vozový park električiek a trolejbusov, zmodernizovali električkové trate, vrátane električkovej trate do Petržalky, čo prispeje k skvalitneniu verejnej dopravy v týchto mestách a odľahčeniu miest od automobilovej dopravy,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Z hľadiska výstavby boli projekty OPD v decembri ukončené a zároveň sa plynulo pokračuje v čerpaní peňazí z nového operačného programu. Operačný program Integrovaná Infraštruktúra sa už prakticky implementuje, a to vďaka fázovaným projektom. Vybrané a z hľadiska výstavby časovo náročné úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré neboli ukončené v programovom období 2007-2013, boli v rámci fázovania rozdelené na dve časti.  Ide o šesť projektov diaľnic a rýchlostných ciest: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, D1 Hubová  – Ivachnová, D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, D3 Svrčinovec – Skalité a R2 Zvolen východ – Pstruša) a 10 fázovaných menších projektov modernizácie ciest I. triedy.

Čerpanie financií v OPD je k 31.12.2015 na úrovni 98,11%, čo znamená, že tento operačný program je na pomyselnej prvej priečke v čerpaní v rámci všetkých operačných programov na Slovensku. Ministerstvo dopravy predpokladá plné, stopercentné vyčerpanie peňazí začiatkom roka 2016, kedy sa ešte zúčtujú zálohy a predfinancovanie.

„Chcel by som sa poďakovať všetkým partnerom zapojeným do implementácie Operačného programu Doprava. Mám na mysli našich prijímateľov, odbornú verejnosť, verejnú správu a samosprávu. Plné využitie európskych peňazí by však nebolo možné bez silnej a pravidelnej spolupráce s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli, zastúpenia EK v Bratislave a technických expertov EK JASPERS,“ povedal ďalej minister J. Počiatek. Ako dodal, „rekordné čerpanie eurofondov prispelo k rastu ekonomiky a potiahlo dopredu sektor stavebníctva. Toto je tiež jeden z faktorov európskych investícií, ktorý chceme udržať i v budúcich rokoch s novým Operačným programom Integrovaná Infraštruktúra. Vďaka fázovaným projektom, ale aj nášmu zameraniu na kvalitnú prípravu projektov, budeme plynulo pokračovať v zlepšovaní dopravy na Slovensku“.

Príklady úspešných projektov OPD:
Úseky na D1: Sverepec – Vrtižer, Dubná Skala – Turany, Jánovce – Jablonov II a II. úsek, Fričovce – Svinia, D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov,  Nové vlaky I. a II., modernizácia úsekov železničnej trate Nové Mesto nad Váhom- Púchov  R1 Žarnovica- Šášovské Podhradie, nákup električiek v Bratislave (45) a Košiciach (33), nákup trolejbusov v Bratislave (120), nosný systém MHD v Bratislave, úsek Šafárikovo námestie – Bosákova ul.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

 Čo sa postaví vďaka Operačnému projektu Integrovaná Infraštruktúra ?

 • modernizácia železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá a Dolný Hričov – Žilina,
 • modernizácia vybraných úsekov železničnej trate v úseku Žilina – Košice,
 • výstavba D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fázy),
 • výstavba D3 Svrčinovec – Skalité a Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fázy)
 • výstavba D1 Prešov, západ – Prešov, juh,
 • výstavba D1 Budimír – Bidovce,
 • výstavba vybraných úsekov D3 a R2,
 • výstavba obchvatov miest, modernizácia ciest I. triedy,
 • nákup nových vlakových súprav (elektrické a diesel-motorové),
 • nákup nových prostriedkov pre veľké aglomerácie pre prevádzku MHD,
 • budovanie integrovaných dopravných systémov vo verejnej osobnej doprave,
 • modernizácia prístavu v Bratislave,
 • realizácia projektov na zvýšenie pokrytia Slovenska širokopásmovým internetom,
 • pokračovanie budovania eGovernment cloudu,
 • projekty modernizácie verejnej správy IKT prostriedkami a ďalšie.

OPII a jeho hlavné očakávané výstupy:

 • 115 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest,
 • 300 kilometrov nových a zmodernizovaných ciest I. triedy,
 • 110 kilometrov zmodernizovaných železničných tratí,
 • 35 nových vlakových súprav,
 • obnova električkových tratí v Bratislave a Košiciach,
 • 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich (8) terminálov osobnej dopravy,
 • zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave,
 • pokrytie všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices