VIDEO: Ako vyzerá žiadosť o azyl v Európskej únii? Takýto je postup

V súvislosti s rozsiahlou utečeneckou krízou vzniká otázka, koľko z migrantov dostane v Európe azyl. V nasledujúcich riadkov si prečítajte ako sa v Európskej únii definuje žiadateľ o azyl a čo mu zaručuje tento štatút.

Podľa EÚ sú žiadateľa o azyl ľudia, ktorí odídu z krajiny pre dôvody ako sú prenasledovanie či mučenie vyplývajúce z ich príslušnosti k rase, náboženstvu alebo národu.

Proces na získanie azylu je nasledovný: V únii je jednotný systém minimálnych štandardov, ktorý zabezpečuje slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť.

Začiatočná fáza by nemala prekročiť šesť mesiacov. Za preskúmanie žiadosti o azyl zodpovedá vždy len jeden členský štát. Výber krajiny sa určí na základe:

  • toho, či tam ma žiadateľ príbuzných
  • miesta vstupu do Európskej únie
  • miesta, kde bola prvýkrát podaná žiadosť
  • toho, kde má udelené víza

Totožnosť žiadateľov o azyl overujú orgány štátov zodpovedné za bezpečnosť a azylový proces. V prípade potreby im môžu pomôcť európske agentúry.

V Európe majú pritom žiadatelia o azyl právo na základné životné podmienky – jedlo, oblečenie, ubytovanie, zdravotnú a psychologickú starostlivosť, vzdelanie pre deti a dodržiavanie ľudských práv. Musia si nechať  vziať odtlačky prstov, ktoré sú uložené v databáze Eurodec.

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

Kľúčovým procesom udelenia azylu je individuálny rozhovor medzi žiadateľom a prideleným pracovníkom. Žiadateľ si pritom môže vyžiadať tlmočníka, alebo právnu pomoc bez poplatkov.

Ak je jeho žiadosť odmietnutá, môže podať odvolanie. Pokiaľ sa záporné rozhodnutie opäť potvrdí, žiadateľ sa musí vrátiť späť do svojej krajiny, alebo tranzitného štátu.

Ak je žiadosť schválená, žiadateľ dostane štatút utečenca . Získa právo na pobyt, prístup na pracovný trh a k zdravotnej starostlivosti.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

 

O jac

Odporúčame pozrieť

migranti

Komisia predkladá akčný plán EÚ pre trasu cez východné Stredozemie

Európska komisia predložila akčný plán EÚ pre východné Stredozemie, ktorý obsahuje cielené operačné opatrenia zamerané …

Consent choices