Začína sa holandské predsedníctvo EÚ. Čo od neho očakávajú jeho europoslanci?

Počas prvého polroka 2016 bude stáť na čele Rady EÚ Holandsko. Ako predsedajúca krajina sa bude opierať o princípy Únie, ktorá sa sústreďuje na základné veci a rast a ktorá komunikuje s občianskou spoločnosťou. Zameria sa pritom na štyri priority, ktorými sú: migrácia a medzinárodná bezpečnosť, inovácia a vytváranie pracovných miest, správne finančné riadenie a silná eurozóna a progresívna klimatická a energetická politika. Prečítajte si, čo od tohto predsedníctva očakávajú holandskí poslanci.

Esther de Lange (EĽS)

„Holandské predsedníctvo sa začína vo veľmi ťažkých časoch. Európskej únii zvnútra i zvonku hrozí kríza a nestabilita. Od holandského predsedníctva preto očakávame, že urobí všetko, čo vie, aby zabezpečilo jednotu a rozhodnosť Európy. Najdôležitejšou vecou bude začať pracovať na spoločnej kontrole hraníc a to vo vnútrozemí i na pobreží. Ak sa Európe nepodarí znížiť prílev ekonomických migrantov, nebudeme mať dostatok miestnej podpory pre vojnových utečencov, ktorí našu pomoc skutočne potrebujú. Európski občania očakávajú konkrétne riešenia súčasných veľkých problémov, a práve to by malo byť počas nasledujúcich šiestich mesiacov stredobodom pozornosti.“

Paul Tang (S&D)

„Súčasné problémy, či už je to migračná kríza alebo daňové úniky, majú spoločnú jednu vec: vyriešiť ich môžeme len vtedy, ak spojíme všetky naše sily. No stále tu ešte príliš vládne strach. Odvolávame sa na naše národné záujmy, čo všetko ešte len viac zhoršuje. V súčasnosti sme svedkami toho, ako problém migrácie rozdeľuje Európu a ako ľudia rozprávajú o zatváraní hraníc. Takto sa nikam nedostaneme. Tento rok od Holandska očakávam, aby pritiahlo pozornosť členských štátov na naše spoločné záujmy a hodnoty. Slová, no predovšetkým činy.“

Peter van Dalen (EKR)

“Holandsko bude predsedom vykonávania práva. Po celej Európe musia byť dodržiavané existujúce aj nové pravidlá. Spravodlivé presadzovanie práva by malo byť ústrednou prioritou v oblastiach ako doprava, rybolov, euro, Schengen, bankovníctvo a mnoho iných. Brexit by predstavoval katastrofu tak pre EÚ ako aj pre Holandsko. To by malo urobiť všetko preto, aby Spojenému kráľovstvu zabránilo odísť z EÚ. Čo sa týka obchodnej dohody medzi EÚ a Pakistanom, Holandsko by sa malo postarať o to, aby táto krajina brala práva (náboženských) menšín vážne. Zneužívanie zákonov o rúhaní sa musí skončiť!“

Hans van Baalen (ALDE)

“Holandské predsedníctvo sa bude sústreďovať na posilňovanie vnútorného trhu a medzinárodného obchodu. TTIP je veľmi dôležitá. Jediným riešením na mnohé naše problémy je hospodársky rast. Holandské predsedníctvo sa bude musieť zaoberať i utečeneckou krízou, výzvami pre Schengen, vzťahmi medzi EÚ a Ruskom po páde lietadla MH17, Brexitom a bojom proti ISISu v Sýrii aj inde. Pre našu vnútornú i vonkajšiu bezpečnosť a na to, aby sme mohli bojovať proti ilegálnej migrácii a dokázali riešiť utečeneckú krízu, je veľmi dôležitá efektívna kontrola európskych hraníc.”

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

“Očakávam, že Holandsko sa bude výrazne angažovať v tom, aby sa na našej planéte dalo žiť. To okrem iného znamená rešpektovať zvieratá, prírodu a životné prostredie. Niekoľko dní trvajúce transporty zvierat by mali byť prudko obmedzené. V roku 2016 budú dôležitými témami i nadmerný rybolov, ochrana prírody a zákaz látok narušujúcich funkciu hormónov. V týchto ťažkých časoch od Holandska očakávame, aby sa pridržiavalo hodnôt ako tolerancia, súcit a udržateľnosť. Musíme chrániť súkromie a slobody a nie ich obetovať pod zámienkou boja proti terorizmu.“

Bas Eickhout (Zelení/ESA)

“Predsedníctvo dáva Holandsku možnosť ukázať sa ako krajina, ktorá dokáže viesť. V tomto vedúcom postavení môže Holandsko Európe pomôcť zlepšiť jej postoj voči utečeneckej kríze, klimatickým zmenám, daňovým únikom a iným problémom, kde bol pokrok doteraz veľmi pomalý. Holandsko však stále zaostáva čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, preukazuje len malý súcit s utečencami a je známe ako daňový raj. Európske predsedníctvo je vynikajúcou príležitosťou to zmeniť.”

Marcel de Graaff (Európa národov a slobody)

“Od holandského predsedníctva neočakávam vôbec nič. Táto vláda je pre Holandsko katastrofou, no je veľmi dobrá, pokiaľ ide o poslúchanie rozkazov z Bruselu. Rutte bude tancovať ako píska Juncker a pokračovať tak v skaze Holandska. Vláda, ktorá by zastupovala záujmy Holandska, by už dávno zavrela hranice i holandských občanov, ktorý sa sem vracajú z bojov v Sýrii. Potrebujeme sa vymaniť z EÚ, z eura a rozhodne i zo Schengenu. Toto sa však neudeje pod Rutteho taktovkou. Je to hanba.”

V Európskom parlamente v súčasnosti existuje osem politických skupín. Skupina Európa slobody a priamej demokracie nemá žiadneho holandského poslanca, preto sme ju do toho článku nemohli zaradiť.

O dac

Odporúčame pozrieť

Holandsko do Európskej komisie posiela svojho šéfa diplomacie Wopkeho Hoekstru

Novým eurokomisárom za Holandsko by sa mal stať terajší minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra. Holandská …

Consent choices