Si absolvent vysokej školy a hľadáš možnosti, ako sa posunúť vpred?Absolvuj stáž v Európskom parlamente!

Európsky parlament ponúka opäť niekoľko možností na stáž v rámci svojho sekretariátu. Poskytuje príležitosti na odborné vzdelávanie a možnosť dozvedieť sa niečo viac o fungovaní Európskeho parlamentu.

Stáže pre absolventov vysokých škôl sú určené na to, aby stážistom poskytli možnosť stavať na poznatkoch, ktoré získali počas štúdií a zoznámili sa s činnosťou Európskej únie, a najmä Európskeho parlamentu.
K dispozícii sú tri typy stáží :

 • všeobecná stáž otvorená širšiemu záberu záujemcov, ktorí splnia kritériá.
 • stáž pre žurnalistov: uchádzači musia poskytnúť dôkaz o odbornej praxi, o čom svedčia buď publikované práce, alebo členstvo v združení novinárov v členskom štáte EÚ, alebo kvalifikácia v odbore žurnalistiky uznávaná v členských štátoch EÚ či v kandidátskych krajinách.
 • Sacharovova cena: tento program stáží má za cieľ posilniť znalosti absolventov o práci Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv a medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv. Je zameraný na uchádzača s konkrétnym záujmom v oblasti ľudských práv.

Čo vyžadujeme?

Žiadatelia o stáž  musia:

 • byť štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo kandidátskej krajiny,
 • byť vo veku 18 a viac rokov;
 • mať výbornú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie;
 • byť uchádzačmi, ktorí neabsolvovali žiadnu inú stáž, ani neboli v platenom pracovnom pomere viac ako štyri po sebe idúce týždne a náklady na ne boli hradené z rozpočtu Európskej únie.

Tieto stáže sa udeľujú na dobu piatich mesiacov, ktoré nie je možné predĺžiť.
Dátumy stáží a termíny pre príjem žiadostí:
Obdobie podávania žiadostí: 15. august – 15. október
Obdobie realizácie stáže: 1. marca – 31. júla
Obdobie podávania žiadostí: 15. marec – 15. máj
Obdobie realizácie stáže: 1. októbra – 28./29. februára
Každý rok 25 000 ľudí požiada o stáž v Európskom parlamente. Následne je z nich vybraných 600 žiadateľov, ktorí spĺňajú kritéria.

Predtým než sa rozhodnete vyplniť prihlášku, mali by ste:

 • prečítať si „Interné pravidlá pre stáže a študijné pobyty na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu“ a často kladené otázky;
 • vedieť, že na dokončenie každej stránky formulára máte 30 minút. Upozorňujeme, že ak opustíte svoju prihlášku na dobu 30 minút a budete neaktívny, dáta, ktoré zadáte, sa stratia;
 • odporúčame Vám nečakať až do posledného dňa na vyplnenie prihlášky, pretože na poslednú chvíľu prichádza veľké množstvo žiadostí, ktoré by mohli preťažiť systém;
 • vedieť, že uchádzači so zdravotným postihnutím musia brať na vedomie podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú;
 • vedieť, že žiadosť nemožno meniť online. Je potrebné ju vyplniť a odoslať v jednom kroku. Po vyplnení vašej žiadosti, sa uistite, že sú údaje správne a následne ju odošlite;
 • mať na pamäti, že môžete poslať len jednu žiadosť na stáž. Ak zadáte viac žiadostí na stáž, akceptovaná bude len posledná z nich.
 • Upozorňujeme, že neúplné prihlášky budú automaticky odmietnuté.
 • Po potvrdení, že vaša žiadosť bola úspešne odoslaná, automaticky dostanete potvrdzujúcu správu odoslanú na e-mailovú adresu. Správa bude obsahovať potvrdzujúce číslo, ktoré by ste mali citovať v každej ďalšej korešpondencii týkajúcej sa stáže.

Viac informácií sa dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

O mib

Odporúčame pozrieť

vzdelavaci-system

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Čoraz viac mladých Európanov získava terciárne vzdelanie a priemerný počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a odbornú …

Consent choices