Európsky parlament ponúka skvelú stáž pre absolventov prekladateľstva

Tieto stáže sú udeľované iba absolventom vysokých škôl či podobných inštitúcií. Ich cieľom je umožniť stážistom doplniť si vedomosti získané počas štúdia a zoznámiť sa s činnosťou Európskej únie, a najmä Európskeho parlamentu. Štipendium, ktoré vám bude udelené, predstavuje 1 213,55 EUR mesačne.
Žiadatelia musia spĺňať tieto podmienky:

 • byť štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo kandidátskej krajiny;
 • byť vo veku 18 rokov;
 • mať získaný vysokoškolský diplom (aspoň bakalársky titul);
 • mať dokonalú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dobrú znalosť dvoch ďalších úradných jazykov Európskej únie;
 • neabsolvovali ste žiadne iné stáže ani ste neboli v platenom pracovnom pomere viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne, ktoré by boli financované z rozpočtu Európskej únie.

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl sa udeľujú na dobu troch mesiacov. Výnimočne môžu byť predĺžené na dobu najviac troch mesiacov. Miesto realizácie stáže je v Luxembursku.
Odporúčame Vám nečakať až do posledného dňa na vyplnenie prihlášky, pretože na poslednú chvíľu prichádza veľké množstvo žiadostí, ktoré by mohli preťažiť systém.

Ak budete vybraný na absolvovanie stáže, je nutné doplniť dokumentáciu a nasledovné listiny:

 • formulár žiadosti, riadne vyplnený a podpísaný,
 • kópiu pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie svojich diplomov a certifikátov,
 • kópiu univerzitných výsledkov, (ak ich máte k dispozícii).

Pred vyplnením online prihlášky vás chceme upozorniť, že musíte:

 • prečítať si “Interné pravidlá pre stáže a študijné pobyty na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu” a často kladené otázky;
 • vedieť, že na dokončenie každej stránky formulára máte 30 minút. Upozorňujeme, že ak opustíte svoju prihlášku na dobu 30 minút a budete neaktívny, dáta, ktoré zadáte, sa stratia;
 • vedieť, že žiadosť nemožno meniť online. Je potrebné ju vyplniť a odoslať v jednom kroku. Po vyplnení vašej žiadosti, sa uistite, že sú údaje správne a následne ju odošlite;
 • mať na pamäti, že môžete poslať len jednu žiadosť na stáž. Ak zadáte viac žiadostí na stáž, akceptovaná bude len posledná z nich;
 • Po potvrdení, že vaša žiadosť bola úspešne odoslaná, automaticky dostanete potvrdzujúcu správu odoslanú na e-mailovú adresu. Správa bude obsahovať potvrdzujúce číslo, ktoré by ste mali citovať v každej ďalšej korešpondencii týkajúcej sa stáže.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

 

 

O mib

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne …

Consent choices