Rada Európy hľadá anglicky hovoriaceho asistenta na administratívne oddelenie

Rada Európy  je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín.

Teraz do svojich radov hľadá vhodného kandidáta na pozíciu asistenta, ktoré primárnou náplňou práce bude administratívna činnosť. Pod vedením vedúceho oddelenia, bude asistent poskytovať administratívnu podporu, v súlade so všeobecnými pokynmi a prioritami organizácie, s ohľadom na kvalitu, účinnosť a presnosť.

Náplň práce asistenta

 • Prijíma, posudzuje a ďalej odosiela prichádzajúce korešpondencie, e-maily atď.; spravuje zdieľanú poštovú schránku;
 •  Navrhuje a upravuje štandardné korešpondencie, poznámky a prezentácie v súlade s pokynmi;
 • Koriguje a robí gramatické korektúry textov a dokumentov; kontroluje preklady; organizuje výrobu, distribúciu a publikáciu dokumentov vo verzii pre tlač alebo on-line;
 • Stará sa o praktickú a logistickú organizáciu stretnutí, služobné cesty a iné podujatia; spravuje informácie o všetkých administratívnych spisoch a finančných opatreniach týkajúcich sa týchto udalostí;
 • Zodpovedá za služobné cesty, stará sa o víza, ubytovanie pre zamestnancov a odborníkov; pomáha pri preplácaní cestovných nákladov a nákladov na pobyt v súlade s príslušnými postupmi; overuje náklady ciest a činnosti s tým súvisiace (napr. poistenie)
 • Spracuváva objednávky, zmluvy, vykonáva rôzne opatrenia, poradenské zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb, v súlade s pokynmi a podľa príslušných postupov;
 • Overuje záznamy, stará sa o rôzne druhy dát (súborov, dokumentov, štatistík, databáz, webových stránok, informácie a dokumentáciu nástrojov, atď);
 • Pomáha pri realizácii projektov.Upozorňujeme, že od neho môžu byť požadované aj činnosti, ktoré neboli uverejnené v ponuke na túto pracovnú pozíciu.

Čo vyžadujeme?

 • Minimálne dva roky praxe týkajúcej sa administratívnych, finančných aktivít, podpory projektov alebo sekretárskych povinností (alebo podobné);
 • Výbornú znalosť angličtiny, v ústnej aj písomnej komunikácii a znalosť francúzštiny. Znalosť hociktorého jazyka z krajín Rady Európy  výhodou.
 • Národnosť: štátna príslušnosť jedného z 47 členských štátov Rady Európy;
 • Vek: do 65 rokov (v čase uzávierky žiadostí);
 • Profesionálne a technické znalosti: ICT zručnosti: obsahovať by mali počítačové zručnosti štandardných nástrojov v kancelárskych aplikáciách (spracovanie textu, tabuľkový procesor, databázy, prezentačné programy, Outlook). Odborná prax ohľadom internetu / intranetu alebo sociálnych médií výhodou;
 • Porozumenie s činnosťou Rady Európy;
 • Plánovanie a organizovanie práce;
 • Analyzovanie a riešenie problémov;
 • Zmysel pre tímovú prácu a kooperáciu;
 • Schopnosť prispôsobiť sa;
 • Iniciatívu;
 • Komunikačné schopnosti;
 • Chuť učiť sa a rozvíjať;
 • Flexibilitu.

Základné zamestnanecké hodnoty

Zamestnanci Rady Európy musia dodržiavať hodnoty: profesionalitu, integritu a rešpekt.

Základné informácie k prihláške

Žiadosť musí byť podaná v anglickom alebo francúzskom jazyku prostredníctvom žiadosti on-line systému Rady Európy. Pripojením na našich webových stránkach www.coe.int/jobs môžete vytvoriť a predložiť svoju on-line žiadosť. Žiadosti musia byť predložené najneskôr do 18. januára 2016 (do polnoci stredoeurópskeho času).

Výberové konanie sa skladá zo selekcie žiadostí do užšieho výberu a rozhovoru. Posúdenie žiadostí do užšieho výberu v sebe môže zahŕňať jednu alebo viacero z nasledujúcich činností: vyplnenie testov, dotazníkov správania, situačné cvičenia, jazykové testy, rozhovory a pod.. Uchádzači s najmenším hodnotením budú následne vyradení.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

 

 

O mib

Odporúčame pozrieť

Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Slovensko podporuje celoeurópske snahy o zabezpečenie dostatku liekov.  Uviedla to ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková …

Consent choices