mib

Máš skúsenosti s rozvojom globálnej organizácie v oblasti obchodu? Nemecká spoločnosť Fairtrade International ti ponúka miesto prevádzkového riaditeľa

Fairtrade International je medzinárodný neziskový subjekt, ktorý zodpovedá za výrobcov a tiež za zlepšenie obchodných podmienok. V súčasnosti hľadá skúseného ​​strategicky zmýšľajúceho prevádzkového riaditeľa (Chief Operating Officer) so skúsenosťami v globálnej organizácii, ktorého cieľom je dohliadať na každodennú prevádzku a výkonnosť pracovníkov spoločnosti. Hlavné úlohy a zodpovednosti: Podávanie správ generálnemu riaditeľovi spoločnosti Fairtrade …

Viac ... »

Vieš komunikovať plynulo aspoň v dvoch cudzích jazykoch? Potom neváhaj a podaj si žiadosť do jednej z najväčších advokátskych komôr!

Spolková advokátska komora zastupuje záujmy 28 advokátskych komôr a všetkých právnikov na európskej i medzinárodnej úrovni. V súčasnosti hľadá európskeho  hovorcu (Europe Speaker) do kancelárie v Bruseli. Úlohy: Pozorovanie a tvorba obsahu európskej legislatívy, ktorá sa týka právnych predpisov; príprava vyhlásení; zúčastňovať sa na schôdzach európskych inštitúcií; zastúpenie advokátskej komory v externých záležitostiach; spolupráca s …

Viac ... »

Máš politické alebo poľnohospodárske vzdelanie so zameraním na ekonomiku? Bojuj za práva poľnohospodárov a životného prostredia na medzinárodnej úrovni!

Nemecká asociácia farmárov so sídlom v Bruseli presadzuje záujmy poľnohospodárskych podnikov v politickej, vedeckej aj mediálnej oblasti. V súčasnosti hľadá európskeho konzultanta pre poľnohospodárstvo a životné prostredie na plný úväzok. Pracovná činnosť: Písanie a podávanie správ v oblasti poľnohospodárskej a environmentálnej politiky; udržiavanie kontaktov s medzinárodnými inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom a Komisiou; zastupovanie …

Viac ... »

Rozbehni svoju kariéru vďaka Belgickej spoločnosti EY Building a better working world v oblasti infraštruktúry

EY Building a better working world ponúka kariérnu príležitosť pre konzultanta, ktorý sa pripojí k EÚ poradenskému tímu pre infraštruktúru a oblasť dopravy. Hlavné úlohy: Predkladanie výskumných prác, analýz ekonomických nákladov a prínosov, hodnotení dopravy a financovania infraštruktúry pre európske inštitúcie; príprava prezentácií, stretnutí či workshopov; podpora projektového riadenia úloh v …

Viac ... »

Chceš sa viac angažovať v medzinárodnom rozvoji a bojovať proti chudobe a chorobám v Afrike? Staň sa dobrovoľníkom organizácie ONE Youth Ambassador

ONE Youth Ambassador je jednoročný dobrovoľnícky program v Belgicku, ktorý hľadá dynamických aktivistov. Táto organizácia bojuje proti extrémnej chudobe a chorobám najmä v Afrike. Zvyšuje povedomie verejnosti a politických lídrov v oblasti tlakov na podporu účinných programov, ktoré zachraňujú životy a pomáhajú deťom v školách. Program dobrovoľníkov bude prebiehať v …

Viac ... »

Pomôž zviditeľniť cykloturistiku ako pracovník obchodného združenia Cycling Industries Europe

Cycling Industries Europe je obchodným združením, ktoré pracuje v sektore cykloturistiky. Belgická spoločnosť aktuálne hľadá pracovníka na spravovanie sociálnych sietí a priemyselnej politiky. Kandidát by mal mať: Skúsenosti s podporou podnikateľských sietí na európskej úrovni; zručnosti zo spravovania finančných programov; znalosti z ovládania anglického jazyka v písomnej aj ústnej podobe. Pracovná …

Viac ... »

Chceš vidieť ako sa tvoria kampane a komunikovať s významnými nadnárodnými spoločnosťami? Vyplň formulár a staň sa správcom účtov firmy Red Flag!

Red Flag so sídlom v Bruseli sa špecializuje na poradenstvo, pomáha podnikom a organizáciám identifikovať i riešiť právne a politické riziká. V súčasnosti robí nábor na pozíciu Account Manager – správcu účtov v oblasti strategickej komunikácie a tvorby verejných kampaní. Ide o pozíciu na plný úväzok v Bruseli. Zodpovednosti: Vývoj, implementácia a monitorovanie komunikácie či public affairs …

Viac ... »

Si študentom vysokej školy a zaujímaš sa o politiku alebo obchod? Belgická spoločnosť Accountancy Europe ti ponúka platenú stáž v období šiestich mesiacov

Accountancy Europe v Belgicku s 25-členným tímom z rôznych krajín zastupuje európskych účtovníkov, audítorov a poradcov. V súčasnosti hľadá stážistu na plný úväzok na podporu audítorského tímu v období šiestich mesiacov. Povinnosti:  Podporovať prácu audítorského tímu; sledovať politický vývoj v oblasti auditu na európskej úrovni; vykonávať výskum týkajúci sa tém súvisiacich …

Viac ... »

Talianska nadácia Human Technopole hľadá manažéra pre obstarávanie

Nadácia Human Technopole v Miláne hľadá manažéra pre obstarávanie. Ako člen ekonomického tímu vymedzí a implementuje najlepšie politické stratégie obstarávania, ktoré prispejú k organizačnému pokroku, budovaniu interakcie s vedúcimi predstaviteľmi procesov v oblasti vedy a administratívy. Hlavné povinnosti: Vypracovanie a implementácia stratégií, postupov či úloh v rámci legislatívy tovaru a služieb; …

Viac ... »

Európske poradenstvo Squaris hľadá odborníka na technológie vo verejnej bezpečnosti v rámci krízovej komunikácie pri živelných pohromách

Squaris je európske poradenstvo, ktoré sa špecializuje na oblasť vládnych záležitostí v Európe. Zaoberá sa aj zdravím, cestnou dopravou a bezpečnosťou. Poskytuje právne analýzy komunikačným službám veľkým organizáciám. Aktuálne hľadá projektového manažéra, odborníka na technológie vo verejnej bezpečnosti a na digitálnu ekonomiku. Aké budú úlohy projektového manažéra? Vypracovanie návrhov na výskumné …

Viac ... »

Pracujte pre ekonomický tím v Regio Twente a zaslúžte sa o hospodársky rozvoj a lobing tejto spoločnosti

Regio Twente  v Holandsku je spoločnosť predstavujúca regióny s rôznymi sociálnymi, technickými a ekonomickými výzvami. Pracuje na zlepšení regionálneho trhu práce či na podpore cestovného ruchu. Doména Živého prostredia (jedna z troch oblastí Regio Twente) pozostáva z tímov Economics, Knowledge Point Twente, OZJT alebo Rekreačných a sieťových zariadení, ktoré majú na …

Viac ... »

Federácia európskych združení pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu hľadá nového člena do tímu v oblasti komunikácie a marketingu

REHVA je federáciou európskych združení pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, ktorá sa venuje zlepšeniu zdravia, komfortu a energetickej účinnosti vo všetkých budovách a spoločenstvách. Aktuálne hľadá nového člena do tímu v oblasti komunikácie, marketingu a publikácie textov. Zmluva je na plný úväzok na dobu určitú s atraktívnym balíkom dávok. Orientačný …

Viac ... »

Hlavné mesto Litvy – Vilnius ti otvorí cestu v kariérnom postupe cez oblasť medzinárodných vzťahov

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť v Litve má aktuálne voľné miesto pre úradníka v oblasti medzinárodných vzťahov. Jeho náplňou práce bude podávať správy vedúcemu manažmentu i komunikácie a budovať spoluprácu so zainteresovanými stranami spoločnosti. Angličtina je pracovným jazykom inštitútu. Zmluva je najprv v skúšobnej dobe 9 mesiacov a neskôr na …

Viac ... »

Európske združenie železničnej nákladnej dopravy hľadá technického pracovníka s cieľom zatraktívnenia tejto prepravy a efektívnej komunikácie s európskymi spoločnosťami

ERFA – Európske združenie železničnej nákladnej dopravy hľadá technického pracovníka, ktorý bude zastupovať záujmy súkromných a nezávislých železničných dopravných spoločností z celej Európy. Úlohou vybraného kandidáta bude najmä kontaktovať Agentúru pre európske železnice (ERA) a sledovať kľúčové technické či prevádzkové otázky o jednotnej bezpečnosti alebo zmiernení hluku v rámci dopadu na …

Viac ... »

Spoznaj krásy Rakúska ako výskumný administrátor na Viedenskej univerzite v rámci projektu s názvom Politika morskej biodiverzity

Viedenská univerzita – katedra politológie hľadá výskumného administrátora na projekt  ERIP MARIPOLDATA s názvom Politika morskej biodiverzity: Globálna a národná politika aj postupy monitorovania oceánov, ktorý prebieha od novembra 2018 do októbra 2023. Hlavným cieľom spoločnosti je vyvinúť a aplikovať novú metodológiu založenú na analýze vedecko-politických vzťahov v empirickom výskume. Úspešný kandidát bude …

Viac ... »

Máš manažérske skúsenosti v oblasti riadenia vzťahov medzi členmi európskej spoločnosti? Pošli si CV a staň sa tímovým hráčom Medzinárodného nefrologického združenia

ISN – Medzinárodná nefrologická spoločnosť hľadá manažéra, ktorý bude zodpovedný za riadenie vzťahov s jej členmi pod vedením riaditeľa. Povinnosti manažéra: Riadiť, rozvíjať a implementovať stratégie pre členstvo nefrologickej spoločnosti v súlade s jej podnikateľským plánom; vyhľadávať nové možnosti a partnerstvá na rozšírenie členskej základne ISN; podporovať aktivity členov cez rozvoj …

Viac ... »

Neseď doma a využi svoje získané vysokoškolské vzdelanie na pomoc vedeckým výskumníkom v Európe!

COST je medzinárodné neziskové združenie v Bruseli, ktoré sa venuje vede a technike. Pomáha s rozvojom európskych výskumníkov, aby spolu rozvíjali vlastné myšlienky a nové iniciatívy vo vedeckých disciplínach cez transeurópsku sieť výskumných aktivít financovaných na vnútroštátnej úrovni. Ak máš chuť sa k nám pridať, tak aktuálne hľadáme správcu na oblasť ľudských …

Viac ... »

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli ponúka možnosť zapojiť sa do inovácie a výskumu v oblasti kultúry, životného prostredia, energetiky, zamestnanosti alebo znižovania chudoby

Úrad pre finančný mechanizmus je sekretariátom nórskych grantov a členom Európskeho združenia voľného obchodu v Bruseli. Cieľom grantov je zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a posilnenie vzťahov medzi donorskými a prijímateľskými štátmi. V súčasnosti hľadáme motivovaného a kvalifikovaného kandidáta na obsadenie voľného miesta pre pracovníka monitorovania …

Viac ... »

Zaslúž sa o rozvoj nízkouhlíkovej stratégie a zmenu klímy ako operatívny spolupracovník Európskej nadácie pre klímu a podnebie

Európska nadácia pre klímu a podnebie (ECF) je iniciatíva, ktorá v Európe podporuje rozvoj nízkouhlíkovej stratégie a zohráva úlohu aj pri zmene klímy. V súčasnosti hľadáme operatívneho spolupracovníka, ktorý bude súčasťou strategického komunikačného tímu, zároveň podávať správy operačnému riaditeľovi pre strategické komunikácie a aktívne sa podieľať na vytváraní väčšej politickej, mediálnej aj …

Viac ... »

Pracuj vo Viedni ako odborník pre elektrickú energiu na oddelení pomoci pre východné partnerstvo a získaj cenné pracovné skúsenosti

Energetické spoločenstvo je medzinárodná organizácia so sídlom vo Viedni. Jej sekretariát nedávno uzavrel dohodu o financovaní projektov s Európskou komisiou, pričom cieľom je zlepšenie legislatívneho a regulačného prostredia pre energetický priemysel v súlade s európskymi postupmi. Kvôli tomuto projektu organizácia aktuálne hľadá odborníka pre elektrickú energiu na oddelení pomoci pre východné …

Viac ... »
Consent choices