Poslanci bojujú proti kukurici. Nesúhlasia s geneticky modifikovanými druhmi

Európska komisia by mala odňať povolenie ma použitie chemických látok, ktoré toleruje geneticky modifikovaná kukurica. Nachádzajú sa aj v potravinách a krmivách. Hovorí uznesenie prijaté Europarlamentom.

Poslanci vzali na vedomie, že chemické látky (glyfosát, herbicíd), sú klasifikované ako „pravdepodobne karcinogénne“ Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Poslanci naliehajú na Komisiu, aby pozastavila všetky povolenia pre geneticky modifikované potraviny a krmivá, pokiaľ bude prebiehať konanie o povolení využívania týchto chemických látok v potravinárstve.

Parlament konštatuje, že napriek svojím dlhoročným obavám, že geneticky modifikované potraviny a krmivá sú nebezpečné pre ľudí, Komisia nekoná adekvátne.

Karcinogénne?

Poslanci zdôrazňujú, že herbicíd glyfosát, ktorý NK603xT25 kukurica toleruje (spolu s ďalším herbicídom, glufosinátom amónnym), bol klasifikovaný ako „pravdepodobne karcinogénny“ pre ľudí 20. marca 2015 agentúrou Svetovej zdravotníckej organizácie.

Napriek tomu, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín sa vyjadril, že herbicíd pravdepodobne nepredstavuje karcinogénne riziko pre ľudí. Poslanci tiež poukazujú na to, že keďže súčasné povolenie procesu s GM vstúpilo do platnosti, bolo prijaté Komisiou bez podpory kvalifikovanej väčšiny členských štátov.

Viac..  Ceny plynu v Európe môžu byť na budúce leto o 20 % nižšie, ako sa očakáva

Spochybňujú zákony

Samostatné právo EÚ, ktoré by umožnilo ktorémukoľvek členskému štátu EÚ obmedziť alebo zakázať predaj a používanie GMO potravín alebo krmív na jeho území, je parlamentom spochybňený. Poslanci sa obávajú, že tento zákon by mohlo byť neuskutočniteľný alebo že by to mohlo viesť k opätovnému zavedeniu hraničných kontrol medzi pro- a krajinami anti-GMO. Vyzvali Komisiu, aby predložila nový návrh.

O bed

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices