Láka Ťa India a ovládaš anglický jazyk? Nezmeškaj túto jedinečnú možnosť!

Indická vláda prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí Indie ponúka štipendium na odborné kurzy pre zamestnancov a úradníkov štátnej správy, pracovníkov verejnej správy, univerzít a obchodných a priemyselných komôr. Štipendium pokryje takmer všetky náklady. Prihlášky je potrebné poslať najneskôr 4,5 mesiaca pred začatím praxe.
Čím by mal disponovať vhodný uchádzač:

 • vysokoškolským vzdelaním;
 • aktívnou znalosťou anglického jazyka;
 • 5-ročnou pracovnou skúsenosťou;
 • byť vo veku 25 – 45 rokov;
 • a byť zdravotne spôsobilý.

K dispozícii je viacero kurzov, odporúčame ale, aby si každý uchádzač skontroloval či vybraný program spadá do štipendijného fondu ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation).

Štipendium pokrýva:

 • náklady na spiatočnú letenku,
 • školné,
 • ubytovanie,
 • zdravotnú starostlivosť,
 • vreckové,
 • príspevok na knihy a študijnú  cestu.

Potrebné informácie o žiadosti:

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na webovej stránke organizácie SAIA prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky), sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo „Podaj žiadosť…“. Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy, ktorými sú:

1 sada originálov + 1 sada kópií v anglickom jazyku:

 • indická prihláška
 • zdravotný formulár, ktorý je súčasťou indickej prihlášky
 • odporúčanie od zamestnávateľa a potvrdenie, že uchádzač bude uvoľnený z práce na celé obdobie trvania kurzu

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne dokumenty zašlete buď

 • poštou na adresu: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1,
 • alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk.)

Okrem odoslania podkladových materiálov v papierovej forme (1 sada originálov + 1 sada kópií v anglickom jazyku) na adresu SAIA a odoslania on-line SAIA prihlášky je potrebné, aby sa každý uchádzač prihlásil on-line priamo do prihlasovacieho systému, kde je nutné vyplniť požadované on-line kategórie a odoslať on-line žiadosť.

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices