europoslanec Kukan
Eduard Kukan. PHOTO: © European Union 2015.

Hlavný predstaviteľ volebnej pozorovateľskej misie Európskej Únie je Eduard Kukan

V reakcii na pozvanie ugandskej vlády vysiela EÚ volebnú pozorovateľskú misiu na pozorovanie prezidentských, parlamentných a miestnych volieb, naplánované na 18. februára. Predchádzajúce misie prebehli v roku 2006 a 2011, čím EÚ vyjadruje svoj trvalý záväzok k podpore dôveryhodných, transparentných a inkluzívnych volieb v krajine.

Eduard Kukan je hlavným predstaviteľom volebnej pozorovateľskej misie, ktorá sa skladá z viac ako 120 pozorovateľov zo všetkých členských štátov EÚ a Nórska. Do tejto funkcie ho nominovala Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie v decembri 2015.

Vysoká  predstaviteľka uviedla: „Ugandská republika sa pripravuje na svoje tretie všeobecné voľby dňa 18. februára 2016. Verím, že nadchádzajúce voľby budú transparentné a pokojné a budú ďalej upevňovať demokraciu.  Pod vedením šéfa pozorovateľskej misie Eduarda Kukana som presvedčená, že volebná pozorovateľská misia EÚ bude dôležitým príspevkom k priebehu tohto volebného procesu.“

Po vymenovaní reagoval aj europoslanec Kukan: “Veľmi sa teším na svoju úlohu šéfa volebnej pozorovateľskej misie EÚ v Ugande. Misia je pripravená poskytnúť nezávislé a nestranné posúdenie volieb. Naša misia bude pozorne sledovať všetky fázy volieb, vrátane kampane, a bude transparentne spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami v Ugande.”

„V prvom rade by som rád zdôraznil našu plnú podporu Uganďanom, ktorí stoja zoči-voči rozhodujúcim momentom v histórii svojej krajiny. Dostali sa k nám obavy o možnom násilí počas volieb, rovnoprávnosti prístupu kandidátov k médiám a obavy o presnosti voličského zoznamu,“ uviedol europoslanec Kukan.

„Od môjho príchodu do Kampaly som sa stretol so širokou škálou partnerov, vrátane volebnej komisie, s ktorými sme diskutovali o dôležitosti transparentnosti a zapojenia občanov do volebného procesu,“ poznamenal šéf misie.

Viac..  Ivan Štefanec: Právo pýtať sa premiéra aj nepríjemné otázky majú všetci novinári

12. januára bolo do miest po celej krajine nasadených 30 dlhodobých pozorovateľov, ktorí sa stretávajú so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane vlády a volebných úradníkov, kandidátov a zástupcov politických strán, ako aj členov občianskej spoločnosti, voličov a médií. Okolo 80 krátkodobých pozorovateľov sa jeden deň pred voľbami pripojí k misii, aby dohliadali na hlasovanie a sčítavanie hlasov.

Cieľom tejto misie je vykonať komplexnú analýzu volebného procesu na základe dlhodobého sledovania. Táto analýza bude študovať právny rámec, prácu organizátorov volieb, úlohu štátnych orgánov a občianskej spoločnosti, aktivity počas kampane, financovanie kampane, správanie médií, hlasovanie a sčítanie hlasov, proces sťažností a odvolaní a samotné vyhlásenie výsledkov.

Europoslanec Kukan bude po voľbách na tlačovej konferencii prezentovať predbežné vyhlásenie pozorovateľskej misie.

Misia pôsobí v súlade s „Deklaráciou zásad pre medzinárodné volebné pozorovateľské misie,“ schválenou pod záštitou OSN v roku 2005. Všetci pozorovatelia sa musia pridržiavať „Kódexu správania sa“, ktorý vyžaduje prísnu neutralitu počas vykonávanej práce.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices