Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko musia pokračovať v proeurópskych reformách

Rusko musí ukončiť svoje priame či nepriame zapojenie do konfliktov na Ukrajine, v Moldavsku a Gruzínsku a prestať zasahovať do ich európskych ašpirácií, uvádza sa v uznesení o reformnom pokroku troch krajín, ktoré schválil Európsky parlament. Rok po ratifikácii ich asociačných dohôd a dohôd o voľnom obchode poslanci podčiarkli potrebu dokončiť reformné úlohy a vzali na vedomie konanie holandského referenda, v ktorom voliči 6. apríla rozhodnú o dohodách medzi EÚ a Ukrajinou.

Parlament privítal pokrok dosiahnutý Ukrajinou, Moldavskom a Gruzínskom na nimi vybranej ceste užšej politickej a hospodárskej integrácie s Európskou úniou. Zároveň však vyzýva Ruskú federáciu, aby bezodkladne ukončila každú priamu alebo nepriamu účasť na pretrvávajúcich konfliktoch na území týchto troch krajín, a aby ukončila okupáciu Krymu.

Uznesenie si všíma, že vývoz z Gruzínska do EÚ vzrástol o 15% a z Moldavska o 62% od uplatňovania dohôd o pridružení a voľnom obchode. Uvádza tiež, že objem exportu z Ukrajiny do EÚ by mal zaznamenať podobný nárast.

Parlament však zároveň zdôraznil, že finančná podpora Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska zo strany EÚ je podmienená konkrétnymi reformnými krokmi.

Ukrajina: Ruský tieň, Nord Stream, korupcia a holandské referendum

Parlament odsúdil skutočnosť, že Ruská federácia jednostranne pozastavila dohodu o voľnom obchode s Ukrajinou a zaviedla voči Kyjevu prísne obchodné obmedzenia v momente, keď vstúpila do platnosti dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou. Poslanci tiež vyjadrili obavy o stav ukrajinského hospodárstva a celkovú finančnú situáciu krajiny a zdôraznili, že ďalšia finančná pomoc EÚ pre Ukrajinu je nevyhnutná.

Uznesenie víta solidaritu EÚ s Ukrajinou v oblasti energetiky. Parlament však zároveň vyzval členské štáty, aby zabránili budovaniu nových plynovodov, ktoré obchádzajú Ukrajinu, najmä rozvoju projektu Nord Stream II.

Viac..  EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Parlament očakáva, že ukrajinské vedenie splní svoje záväzky týkajúce sa boja proti rozšírenej korupcii, ktorá je podľa uznesenia najväčšou výzvou reformného úsilia v krajine.

Poslanci zobrali na vedomie nadchádzajúce holandské referendum o dohodách o pridružení a voľnom obchode s Ukrajinou a vyjadrili vieru, že rozhodnutie holandských občanov bude prijaté na základe samotnej podstaty dohody, zohľadňujúc jej konkrétne dôsledky pre EÚ a Holandsko.

Moldavsko: Nová vláda musí stabilizovať krajinu

Parlament privítal ustanovenie novej vlády v Moldavsku, ktorá nastupuje do úradu do viac ako rok trvajúcou systémovou politickou nestabilitou. Poslanci tiež odsúdili krádež jednej miliardy eur z moldavského bankového systému a vyzvali na jej urýchlené vyšetrenie a postavenie vinníkov pred súd.

Gruzínsko: Nezávislosť médií a súdnictva

Poslanci v uznesení vyjadrili obavy o nezávislosť súdnictva a možné ohrozenie plurality médií v Gruzínsku, poukazujúc pritom napríklad na kauzu vysielacej spoločnosti Rustavi 2, ktorá sa týka sporu o jej vlastníctvo. Parlament v tejto súvislosti podporil myšlienku vyslania misie expertov EÚ, aby na prebiehajúcu kauzu dohliadla.

Uznesenie tiež kritizuje nejasné kritériá menovania prokurátorov a vyšetrovateľov v krajine a neprimeraný tlak na sudcov gruzínskeho ústavného súdu, na ktorý poukázala Benátska komisia Rady Európy.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices