Chceli sme viac transparentnosti a dostali sme ju, hovorí Viviane Reding o dohode o obchode so službami

EÚ spoločne s 22 krajinami momentálne rokuje o dohode o obchode so službami (TiSA). Parlament tu bude mať ešte posledné slovo, no poslanci neradi nechávajú veci na poslednú chvíľu. V rokovaniach, ktoré zblízka sledujú, požadovali viac transparentnosti. 

O dohode TiSA momentálne rokuje 23 členov Svetovej obchodnej organizácie vrátane EÚ, ktorí chcú medzi sebou ďalej liberalizovať obchod so službami. EÚ ako najväčší svetový vývozca služieb dúfa, že zjednodušenie vývozu a dovozu služieb rozšíri trh pre európske firmy ako i výber pre európskych spotrebiteľov. Rokovania sa začali v marci 2013 a koncom roku 2015 bolo zavŕšené ich pätnáste kolo. V mene EÚ sa týchto vyjednávaní zúčastňuje Európska komisia.

Ako hodnotíte doterajšie rokovania o dohode TiSA? Súhlasíte s tvrdením, že sú transparentnejšie ako prechádzajúce obchodné rokovania?

Rokovania o dohode TiSA predstavujú skutočný zlom. Chceli sme viac transparentnosti a dostali sme ju. Poslanci majú prístup ku všetkým dokumentom ohľadne rokovaní. Rokovací mandát EÚ, zoznam záväzkov i iné dokumenty si dnes môžu občania prezrieť na internete. No my pokračujeme a požadujeme tu ešte viac transparentnosti.

Okrem toho sme sa jasne vyjadrili, že Parlament nebude čakať dovtedy, až bude hotové konečné znenie dohody. Chceme byť zapojení do celého procesu a mať tak možnosť ovplyvňovať rokovania. V roku 2014 sme vytvorili monitorovaciu skupinu, ktorá zblízka dohliada na všetky rokovania a analyzuje súvisiace dokumenty. Pre každým kolom rokovaní a po ňom si všetky politické skupiny sadnú dokopy a diskutujú s hlavným vyjednávačom EÚ. Takisto tu zapájame i hráčov, ktorí sú mimo európskych inštitúcií, najmä občiansku spoločnosť. Táto monitorovacia skupina funguje mimoriadne dobre.

Našou zodpovednosťou v úlohe poslancov Európskeho parlamentu je teraz stanoviť jasné smernice o tom, akú dohodu chceme a akú nie. A ak konečný text dohody nebude obsahovať naše odporúčania, tak ho Parlament bude vetovať.

Aké odporúčania tu podáva Európsky parlament? Čo tu chce mať a čo nie?

Rozhodne nechceme, aby TiSA narušila naše verejné služby, kultúru, pracovné právo, environmentálne štandardy, ochranu spotrebiteľov a ochranu údajov, čiže inými slovami to, ako v Európe žijeme. Od tohto neupustíme. Náš politický, sociálny a kultúrny model je aktívom a nie bremenom. Žiadna obchodná dohoda nesmie zmeniť naše štandardy. V opačnom prípade tu Parlament na konci povie svoje nie. Musíme tu byť úplne jasní. Právo na reguláciu musí byť zachované. Nikto nesmie európskym, národným a miestnym úradom brániť v tom, aby zachovávali, zlepšovali a uplatňovali svoje právo. Toto je nanajvýš dôležité.

Viac..  Slovenské podniky by vďaka vodíkovej banke mohli využívať zelený vodík, hovorí europoslanec Robert Hajšel

Zároveň však treba povedať, že EÚ ako svetový šampión obchodu so službami by tu mala plne využiť svoj potenciál. TiSA je príležitosťou ovplyvniť proces globalizácie, zabezpečiť viac reciprocity, čo sa týka prístupu na zahraničné trhy a poskytnúť spotrebiteľom viac práv, keď cestujú alebo nakupujú na internete.

Rokovania o dohode TTIP v mnohých vyvolali a stále vyvolávajú silné obavy. Dá sa im v prípade dohody TiSA predísť?

Prostredníctvom širokej parlamentnej dohody. Všetci sme si sadli za stôl a každý mal svoje slovo. Nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus o tom, čo presne chceme. Tento konsenzus nám dáva silu a keďže sme silní, môžeme od Komisie vyžadovať, aby rokovania viedla tým a tým smerom. Občania musia pochopiť, že priamo volení poslanci Európskeho parlamentu pracujú na tom, aby zachovali ich terajšie i budúce práva. Môžu si byť istí, že všetko je v dobrých rukách. Je na tom veľa práce ale oplatí sa to. Myslím si, že práve to od nás občania očakávajú.

Situácia v obchodnej politike sa po eurovoľbách v roku 2014 mení. A s našimi odporúčaniami sa zmení ešte viac.

O dac

Odporúčame pozrieť

vlajky

EÚ a členovia WTO dosiahli významnú dohodu o zjednodušení obchodu so službami

Skupina 67 členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vrátane EÚ v piatok zavŕšila rokovania o prelomovej …

Consent choices