region

Teroristi organizujú dobrodružné zájazdy ako nábor k radikálom

Európska únia už pred 15 rokmi predefinovala terorizmus z lokálneho na celoeurópsky problém bezpečnosti samotnej Únie. Odvtedy politici a úradníci v Bruseli vypracovávajú arzenál opatrení, zákonov a nariadení, ktoré môžu členským štátom pomôcť v boji s terorizmom na lokálnej úrovni. Udalosti minuloročného tragického útoku v Paríži však ukázali, že tento systém nie je dostatočný.

Brusel tvrdí, že na prvom mieste musí byť prevencia. Nie iba v užšom zmysle, ako preventívne bezpečnostné opatrenia v prípade plánovaných útokov, ale najmä ako prevencia náboru členov teroristického hnutia a radikalizácie jednotlivcov či skupín. „Každý v Európskej únii má právo na radikálne názory,“ tvrdí Olivier Luyck, vedúci tímu Európskej komisie pre terorizmus a krízový manažment, „dokým neprekročí hranicu terorizmu.“ Cieľom Európskej únie nie je zabrániť radikalizácii myslenia, no zároveň včas odhaliť a zabrániť, aby prekročila túto hranicu. V praxi to znamená klásť väčší dôraz na monitorovanie a odhaľovanie organizátorov teroristických skupín na internete a rovnako podozrivých finančných transakcií. Olivier Luyckx však zároveň dodáva: „Internet musí zostať slobodný.“ Dotýkame sa citlivej témy ochrany súkromia.

Súkromie je dôležitým právom každého človeka,“ hovorí Marju Lauristin, spravodajkyňa riaditeľstva ochrany dát a vzápätí dodáva „môže byť porušené iba v závažnom prípade ohrozenia verejnosti“. Europoslanci sa zhodujú na tom, že právo na ochranu súkromia je rovnako dôležité ako právo na bezpečnosť. Jednou z úloh Európskej únie súčasnosti je nájsť medzi nimi rovnováhu. Na strach pred „Veľkým bratom“ nie je dôvod. V súčasnej dobe pracujú v Europarlamente na presných pravidlách, ako môžu byť tieto citlivé údaje sprístupnené a použité. „Každé sledovanie musí byť jednoznačne podložené a dokumentované a bez podnetu sa neuskutoční“, uisťuje nás Marju Lauristin.

Terorizmus zmutoval a my stojíme pred hybridnými útokmi, ktoré zahŕňajú aj kybernetické zbrane. Teroristické organizácie dokážu veľmi efektívne využívať internet a najmä sociálne siete. Európska únia preto oslovila najväčších poskytovateľov týchto služieb a tie sú ochotné spolupracovať. „Spoločnosti ako Google či Facebook s nami chcú spolupracovať pretože majú záujem na tom, aby bol obsah ich stránok legálny,“ uviedol Augustín Díaz de Mera, spravodajca pre regulácie Europolu.

Nesmieme však zabúdať ani na bežné bezpečnostné postupy. Parlamentný spravodajca Andreas Schwab tvrdí, že sme zanedbali napríklad odoberanie odtlačkov prstov imigrantom a vyzýva k čo najskoršej náprave. Dôležitým krokom je aj pripravovaná legislatíva v oblasti regulácie strelných zbraní. Na jej konečné znenie si však počkáme minimálne do mája až júna tohto roku. „Nechceme to uponáhľať, aby sme sa vyhli chybám,“ vysvetľuje Vicky Ford, spravodajkyňa pre strelné zbrane. „V pôvodných návrhoch sme po preskúmaní odhalili nedostatky.“ Je však pravdepodobné, že nová legislatíva bude zahŕňať obmedzenia v oblasti držania automatických a poloautomatických zbraní.

Viac..  Dôchodcovia žijúci mimo EÚ musia do polovice júla poslať Potvrdenie o žití

Zefektívnenie výmeny informácií medzi členskými štátmi, Europolom a medzi bezpečnostnými agentúrami jednotlivých krajín patrí k ďalším dôležitým krokom v prevencii teroristických útokov. Nakoniec, zlyhanie vo výmene informácií stojí v centre príčin útokov v Paríži. Útočníci opakovane prešli kontrolou francúzskej polície, pričom belgická polícia vedela o ich spolupráci s teroristickou organizáciou. Timothy Kirkhope, parlamentný spravodajca zodpovedný za vypracovanie správy o PNR , hovorí o efektívnej výmene informácií a lepšej kontrole hraníc, no ohrozenie Schengenu popiera.

Okrem sprísnenia legislatívy v oblasti strelných zbraní, lepšej komunikácie medzi bezpečnostnými zložkami a posilnenia kontroly aktivít, ktoré môžu viesť k teroristickým útokom, ostáva v centre záujmu prevencia. „Organizátori ponúkajú mladým ľuďom náborové programy, ktoré sú vytvorené formou dobrodružných organizovaných zájazdov,“ uviedla Monika Hohlmeier, spravodajkyňa pre smernice boja proti terorizmu. Cieľom nových legislatívnych opatrení je systém prevencie, ktorý umožní odhaliť a stíhať členov teroristických organizácií už na základe financovania, vykonávania náboru či cestovania za účelom teroristického výcviku. „Vo výsledku to znamená, že teroristov môžeme vypátrať a zatknúť ešte predtým ako stisnú spúšť alebo odpália bombu,“ zhrnul ciele nových opatrení Olivier Luyckx. Predstavitelia Európskej únie zároveň vyzývajú občanov k dôvere v tieto opatrenia.

To sme sa dozvedeli o prebiehajúcich legislatívnych konaniach na seminári venovanom danej problematike. Otázkou ostáva efektivita implementácie nových opatrení. Ako pripúšťa Timothy Kirkhope: „Rozprávame a rozprávame, no často nevykonáme to, čo je potrebné.“

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Ten, kto vtrhne na cudzie územie a zabíja nevinné deti je terorista a tak sa k nemu musíme aj správať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices