Nové programové obdobie EÚ prinesie Bratislave nové projekty

O zhodnotení doterajšej spolupráce aj vízii ďalších spoločných projektov pre zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste hovorili minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek a primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Obaja sa zhodli, že dnes už fungujúce a úspešné projekty, ktoré vďaka vyčerpanému Operačnému programu Doprava pomohli výrazným spôsobom zlepšiť verejnú dopravu v Bratislave, sú dôvodom toho, aby spolupráca oboch strán pokračovala aj naďalej  v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

„Predchádzajúce obdobie bolo veľmi náročné, no zároveň veľmi úspešné. Aj vďaka výraznej podpore finančného balíka z Operačného programu Doprava je verejná doprava v našom hlavnom meste kvalitnejšia, efektívnejšia a modernejšia. Za zmienku stojí, že sa nám podarilo zvládnuť časovo veľmi náročný projekt rekonštrukcie Starého mosta, ľudia cestujú komfortnejšie v modernejších električkách aj trolejbusoch. Čakajú nás však ďalšie výzvy v rámci nového balíka eurofondov a pevne verím, že sa nám pri ich realizácii bude dariť rovnako dobre,uviedol po stretnutí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

Operačný program Doprava, ktorý riadi ministerstvo dopravy, bol najväčším operačným programom v programovom období 2007-2013. V rámci neho sa implementovalo viac ako 140 projektov v oblasti cestnej, železničnej ako aj verejnej osobnej dopravy. V rámci Bratislavy išlo o nákup 120 nových trolejbusov, 45 električiek, zmodernizovali sa električkové trate, vrátane výstavby električkovej trate do Petržalky.

V nadväznosti na uvedené primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal poďakoval ministrovi dopravy za súčinnosť a spoluprácu v rámci realizácie a udržateľnosti náročných dopravných projektov realizovaných v hlavnom meste, najmä pri projekte Nosný systém MHD I. etapa. Zároveň vyjadril želanie pokračujúcej efektívnej a účinnej spolupráce ministerstva a magistrátu. Spoločným cieľom je moderná, trvalo udržateľná a pre životné prostredie „čistá“ doprava v hlavnom meste SR Bratislave.

Viac..  Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 %

Ministerstvo dopravy podporuje aj ďalšiu spoluprácu s magistrátom hlavného mesta, keďže nové programové obdobie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prináša hlavnému mestu ďalšie možnosti. Ide o pokračovanie električkovej trate do Petržalky (2. etapa), ktorá tak prepojí oba brehy Dunaja, komplexné spracovanie projektovej dokumentácie pre modernizáciu električkových radiál a obnovu vozňového parku električiek – nákup 15 nových vozidiel MHD.

Obe strany budú zároveň spolupracovať aj pri realizácii štúdie realizovateľnosti pre dopravný uzol v Bratislave, ktorého súčasťou má byť aj stanica Filiálka. K spoločným projektom sa tiež radí budovanie integrovaných dopravných systémov vo verejnej osobnej doprave – konkrétne siedmych terminálov osobnej dopravy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 %

Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 – 2020 boli schválené prostriedky vo výške …

Consent choices