Hľadá sa odborný asistent, ktorý ovláda ukrajinský jazyk a je výborný komunikátor

 

Nezávislý komunikačný kanál, Ukrainian Think Tanks Liaison office v Bruseli, je jednotným programom pre ukrajinské mimovládne analytické obce. Jeho poslaním je podporovať európsku integráciu Ukrajiny. Úrad poskytuje pomoc pre svojich ukrajinských členov v Európskej únii a slúži ako kontaktné miesto pre európskych partnerov, ktorí pôsobia na Ukrajine.

Teraz hľadá do svojich radov schopného asistenta so silnými komunikačnými skúsenosťami. Disponovať by mal dobrými znalosťami o EÚ, skúsenosťami s editáciou mediálneho obsahu.

Hlavné úlohy asistenta:

 • Spravovať obsah webových stránok a ďalších digitálnych nástrojov, vrátane sociálnych médií;
 • Draft, úprava a distribúcia rôznych písomných materiálov, vrátane správ z rôznych udalostí, tlačových správ, oznámení atď.;
 • Návrh a distribúcia pravidelných publikácií;
 • Správa obsahu interného komunikačného systému úradu;
 • Pomoc výkonnému riaditeľovi pri projektoch týkajúcich sa výskumu a vývoja;
 • Participácia pri navrhovaní nového konceptu webových stránok;
 • Vytvorenie nových informačných materiálov o úrade.
 • Žiadatelia musia vedieť plynulo hovoriť ukrajinským jazykom s ochotou pracovať v Belgicku.

Vítané sú aj nasledujúce zručnosti:

 • Výborné písanie;
 • Ovládanie odbornej úrovne anglického jazyka;
 • Relevantné bakalárske alebo magisterské štúdium a najmenej jeden rok odbornej praxe;
 • Znalosti o nových trendoch v komunikačnej stratégii;
 • Praktické skúsenosti v oblasti digitálnej komunikácie;
 • Praktické skúsenosti s prácou v programoch: WordPress, Disk Google, MailChimp, Excell, Word, Power Point a v ďalších dizajnových programoch;
 • Schopnosť pracovať samostatne, ale aj zmysel pre tímovú prácu;
 • Diskrétnosť.

Ak vás naša ponuka zaujala, pošlite prihlášku do 11. februára 2016. 

Všetky ďalšie informácie sa dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices