Európska komisia investuje 130 miliónov eur do diaľnice na severozápade Slovenska

Európska komisia schválila prvú fázu veľkého projektu v objeme 155,6 milióna eur, pričom 130,3 milióna sa financuje z Kohézneho fondu. Cieľom projektu je postaviť na severozápade Slovenska 12,3-kilometrový úsek diaľnice D3 zo Svrčinovca do Skalitého.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Zo schválenia projektu sa teším. Často zdôrazňujem význam lepších prepojení pre ekonomiku krajiny. Projekt Slovensku v tomto smere určite pomôže: je napojením na celoeurópske dopravné siete, keďže diaľnica je súčasťou Baltsko-jadranského koridoru základnej siete TEN-T.“

Diaľnica D3 sa na križovatke Hričovské Podhradie pripája k východozápadnej D1, takže je pokračovaním hlavného ťahu z Bratislavy do Žiliny a cez Kysuce ho spája s poľskou rýchlostnou cestou S69.

Súvislosti

Tento veľký projekt sa na Slovensku spolufinancuje z operačného programu Doprava v rámci prioritnej osi 2: Cestná infraštruktúra (TEN-T). Rozhodnutie o spolufinancovaní tohto projektu spadá do programového obdobia 2007 – 2013. Druhá fáza projektu sa bude spolufinancovať v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Slovensku bolo pridelených približne 11,7 miliardy EUR z prostriedkov určených na politiku súdržnosti (kohéznu politiku) na obdobie 2007 – 2013 a 14 miliárd EUR na obdobie 2014 –2020.

Viac..  Bratislava získala ďalších 73 miliónov eur z Kohézneho fondu, pôjdu na električkovú trať

Vďaka európskym prostriedkom sa z Operačného programu Doprava podarilo ukončiť viac ako 140 projektov, ktorých hodnota presiahla  3,7 miliardy eur. Tieto peniaze boli investované na zlepšenie dopravy na Slovensku a ľudia vďaka nim cestujú rýchlejšie, bezpečnejšie aj pohodlnejšie. Počas uplynulého programového obdobia 2007-2013 sa podarilo realizovať:

  • 130 km diaľnic a rýchlostných ciest
  • 600 km nových a zmodernizovaných ciest I. triedy
  • 80 km zmodernizovaných železničných tratí
  • 61 nových regionálnych vlakov a desiatky zmodernizovaných vozňov a rušňov
  • 78 nových električiek v Bratislave a Košiciach
  • 120 nových trolejbusov v Bratislave
  • zmodernizované električkové trate v Bratislave a Košiciach
  • výstavba električkovej trate do Petržalky cez Starý most v Bratislave

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices