grohling
Branislav Gröhling, expert na stredné a odborné školstvo. PHOTO: archív SaS.

Estónsko: Postsovietska krajina svetovým lídrom vo vzdelávaní

Ako sa z maličkej jedenaštvrťmiliónovej krajiny na severe Európy stala krajina, ktorá láme svetové rebríčky hodnotenia školstva?

V roku 2012 Estónsko obsadilo v testoch PISA 11. miesto v čítaní a matematike a 6. miesto v prírodných vedách. Spomedzi krajín EÚ boli Estónci druhí v matematike a prírodných vedách a štvrtí v čítaní. Čo spravila táto malá severská krajinka, že si získala pozornosť odborníkov aj laikov?

Estónsko sa osamostatnilo v roku 1992. Odvtedy jeho ekonomika narástla desaťnásobne, so zameraním hlavne na IT sektor. Estónsko videlo budúcnosť v technológiách a IT (z tejto krajiny pochádza Skype) a preto sa zamerali na podporu školstva, aby takto pomohli vytvoriť technologicky vyspelú ekonomiku.

Plánom bolo vytvoriť informačnú spoločnosť do roku 2015, preto v rámci svojej stratégie Tiger Leap Estónci vybavili všetky školy počítačmi a rýchlym internetom, aby všetci žiaci dostali rovnaké možnosti. Dali dôraz na informatiku, ale nielen v podobe programovania, ale aj riešenia problémov, či logického myslenia.

Hlavné piliere nového školstva boli tri. V prvom rade to boli nové národné osnovy, ktoré sa zameriavali na tradičné predmety, ale aj na iné kompetencie ako schopnosť sa učiť, podnikavosť, komunikáciu, či samostatnosť. Osnovy určili rámec a cieľ výučby, no školám prenechali výraznú autonómiu, ako cieľ dosiahnuť. Školy majú aj tú výhodu, že môžu samy navrhovať a zavádzať plány na zlepšenie systému a prispôsobovať ho požiadavkám svojej oblasti, alebo finančným podmienkam.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Právo veta si nepustíme. VIDEO

Druhým pilierom bolo vzdelávanie a mentorovanie učiteľov, ktorí sa učili inovatívne metódy výučby, učili sa ako rozvíjať kritické myslenie a podporiť požiadavky informačnej ekonomiky, ktorú Estónsko budovalo.

Tretím pilierom bolo pozdvihnutie statusu odborného vzdelania a prípravy. Pri informačnej ekonomike Estónci nezabudli na remeslá a odborné vzdelanie a v krajine vytvorili viaceré centrá odbornej prípravy. Dnes 30 % stredoškolákov študuje na odborných školách. Takmer všetci veľkí zamestnávatelia a polovica malých firiem im ponúka prax.

Estónsko dáva príklad, že aj malá krajina môže dosiahnuť veľké výsledky, tak vo svojom hospodárstve, ako aj v školstve. Estónska zmena školstva prežila viaceré vlády, bola dlhotrvajúca, kontinuálna a tvorená s víziou podporiť hospodárstvo krajiny a z mladých ľudí urobiť schopnú a uplatniteľnú pracovnú silu. Estónskom by sme sa preto mohli inšpirovať aj my.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Branislav Gröhling, expert na stredné a odborné školstvo

O dac

Odporúčame pozrieť

Estónska premiérka podporuje vytvorenie postu komisára EÚ pre obranný priemysel

Estónska premiérka Kaja Kallasová podporila myšlienku vytvorenia postu európskeho komisára pre obranný priemysel, keďže Európska …

Consent choices