Transparency International hľadá stážistu

Transparency International je globálna organizácia, ktorá bojuje proti korupcii. Teraz na oddelení rozvoja zdrojov ponúka miesto pre praktikanta. Stáž bude trvať 3-6 mesiacov (prednostne 6 mesiacov), predpokladaný začiatok je v apríli 2016. Miesto výkonu praxe je Berlín. Mesačná odmena predstavuje 450 eur.

Hlavná náplň stáže:

 • Skúmanie nových možností financovania;
 • Participácia na návrhoch financovania projektov a programov;
 • Pomoc pri budovaní a riadení vzťahov s darcami (e-mail a písomná korešpondencia) a aktualizáciu databázy darcov;
 • Príprava publikácií;
 • Všeobecná administratívna a logistická podpora (organizovanie mítingov, navrhovanie správ zo schôdzí, organizovanie služobných ciest).

Vyžadujeme:

 • Aby bol stážista študentom v odbore sociálnych, komunikačných, politických alebo ekonomických disciplín,
 • Silný záujem o rozvoj zdrojov, darcovských vzťahov a boja proti korupcii;
 • Plynulé ovládanie anglického jazyka slovom i písmom; ďalšie jazykové znalosti sú prínosom;
 • Silné organizačné zručnosti a zmysel pre detail;
 • Skúsenosti s výskumom;
 • Skúsenosti a znalosti o programoch Microsoft Excel a Word (prípadne iné aplikácie balíka Microsoft Office), dobré znalosti o práci s internetom;
 • Veľmi dobré interpersonálne zručnosti, nadšenie, obetavosť, flexibilitu a schopnosť plne prispievať k práci oddelenia;
 • Znalosť Raiser Edge výhodou.

Potrebné informácie k prihláške

Nato, aby ste sa mohli zaujímať o túto stáž, je potrebné, aby ste disponovali pracovným povolením pre Nemecko a aby ste boli riadne zapísaní na univerzite v priebehu celej doby trvania stáže.

Ak spĺňate tieto podmienky, svoje prihlášky posielajte do 29. februára 2016. Súčasťou prihlášky je motivačný list (maximálne jedna strana) a maximálne dve strany životopisu, najlepšie e-mailom (Predmet: Barbara Gerold-Wolke) na adresu rdd-internship@transparency.org.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.
Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová

 

O mib

Odporúčame pozrieť

nebezpecne vyrobky

Komisia víta predbežnú dohodu o udržateľnejších, opraviteľných a obehovejších výrobkoch

Komisia víta predbežnú dohodu o nariadení o ekodizajne udržateľných výrobkov dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou. …

Consent choices