Riešenie sporov online: Nová platforma pre spotrebiteľov a obchodníkov

Európska komisia sprístupnila novú online platformu, ktorá pomôže spotrebiteľom a obchodníkom riešiť spory pri nákupoch cez internet.

Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyhlásila: „Väčšina spotrebiteľov, ktorí sa dostali do ťažkostí pri nákupe online, sa nesťažuje, lebo si myslia, že ide o pridlhý a vopred prehratý proces. Platforma na riešenie sporov online je inovatívny nástroj, ktorý spotrebiteľom i obchodníkom ušetrí čas a peniaze. Zlepší dôveru spotrebiteľov pri nakupovaní na internete a podporí cezhraničný predaj, čím prispeje k európskemu digitálnemu jednotnému trhu.“

Hlavné črty platformy:

  • Ľahko sa používa a je prístupná zo zariadení všetkých druhov. Spotrebitelia na nej môžu vyplniť formulár sťažnosti v troch jednoduchých krokoch.
  • Umožňuje používateľom zrealizovať celý postup riešenia sporov online.
  • Je viacjazyčná. Je na nej k dispozícii prekladateľská služba, vďaka ktorej môžu spory riešiť aj strany z rôznych európskych krajín.

V súčasnosti je na platformu pripojených približne 117 orgánov alternatívneho riešenia sporov z 17 členských štátov. Komisia momentálne spolupracuje s členskými štátmi, aby sa čo najskôr zapojil každý z nich a aby bolo pokryté každé odvetvie. Alternatívne riešenie sporov (ARS) je rýchle a lacné. Spory sa v priemere vyriešia do 90 dní. Európski spotrebitelia, ktorí využili alternatívne riešenie sporov, sa o ňom vyjadrujú zväčša pochvalne: 70 % bolo spokojných s tým, ako ich sťažnosť bola spracovaná. Ide o ďalšiu možnosť, ako riešiť spory – spotrebitelia sa teda aj naďalej môžu obrátiť na súd, ale to je obvykle drahšie a zdĺhavejšie (len 45 % spotrebiteľov je spokojných s tým, ako pristúpil k ich sťažnosti súd).

Viac..  Štátom podporované nájomné bývanie čaká na posúdenie Európskou komisiou

Nová platforma prinesie výhody aj obchodníkom, keďže postupy alternatívneho riešenia sporov im pomôžu ušetriť na vysokých súdnych poplatkoch a udržať si dobré vzťahy so zákazníkmi.

Súvislosti

Platforma na riešenie sporov online sa zakladá na nariadení o riešení spotrebiteľských sporov online, ktoré opisuje jej hlavné úlohy, ako aj postupy riešenia predložených sporov. Nariadenie vychádza zo smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorá zabezpečuje, aby spotrebitelia pri riešení zmluvných konfliktov s obchodníkmi mohli siahnuť po alternatívnych metódach.

Prístup k alternatívnemu riešeniu sporov má každý bez ohľadu na to, o aký výrobok alebo službu ide, či boli zakúpené online alebo offline a či má obchodník sídlo v členskom štáte spotrebiteľa alebo v inom.

Členské štáty stanovia vnútroštátne zoznamy subjektov ponúkajúcich postupy alternatívneho riešenia sporov (orgány ARS). Všetky orgány alternatívneho riešenia sporov na týchto zoznamoch musia dodržiavať záväzné požiadavky na kvalitu stanovené v právnych predpisoch EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices