stefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Ivan Štefanec: Musíme prísnejšie regulovať obchod so zbraňami, nie obmedzovať ich držbu

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Európskeho parlamentu rokoval o návrhu Európskej komisie o sprísnení pravidiel pre nadobúdanie a držanie zbraní v Európskej únii. Na zasadaní sa zúčastnil slovenský europoslanec a člen výboru Ivan Štefanec (KDH, EĽS).

„Držba a predaj zbraní musí podliehať dôkladnej kontrole, nesmie však zasahovať do práv občanov, spolkov a inštitúcií, ktoré zbrane nadobudli a používajú legálne. Súčasné znenie smernice je v niektorých aspektoch príliš všeobecné a v iných neprimerane prísne. Nie je napríklad jasné, za akých podmienok budú môcť múzeá nadobúdať a uchovávať funkčné historické automatické zbrane, prípadne či ich budú musieť znehodnocovať. Návrh počíta aj s obmedzením práva vlastniť poloautomatické zbrane, dokonca aj tých, ktoré prešli deaktiváciou. Toto opatrenie by citeľne zasiahlo športových strelcov, zberateľov a kluby vojenskej histórie. Súčasná legislatíva v európskych krajinách je v tomto smere už pomerne striktná a nevidím dôvod na jej ďalšie sprísňovanie.“

Podľa Štefanca by sa mala Európska únia sústrediť skôr na zastavenie nelegálneho obchodu so zbraňami.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

„Drvivá väčšina ozbrojených útokov sa odohrá so zbraňami, ktoré sú držané nelegálne. Často pochádzajú zo skladov armád bývalej Varšavskej zmluvy a Juhoslávie. Som za prísnejšiu reguláciu obchodu so zbraňami, ako aj väčšiu spoluprácu európskych tajných služieb a policajných orgánov, nemôžeme však zasahovať do vlastníckych práv občanov. V marci sa uskutoční ďalšie zasadnutie Výboru, kde vystúpia aj zástupcovia vlastníkov zbraní a formulujú svoj pohľad na problematiku.“      

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices