Monika Beňová: Komisia musí jasne povedať, ako chce postupovať proti pašerákom cigariet

V súvislosti s opatreniami zameranými na boj proti falšovaniu tabakových výrobkov sú v súčasnosti v platnosti štyri dohody medzi Európskou úniou (EÚ), jej členskými štátmi a spoločnosťami Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Limited a British American Tobacco. Platnosť dohody s PMI sa končí už v júli 2016. Témou sa budú zaoberať poslanci Európskeho parlamentu.

Minimálne od mája minulého roka sa pritom spomína ďalšie nepredlžovanie týchto dohôd, predstavitelia Európskej komisie však zatiaľ mlčia. „Boj proti falšovaniu cigariet súvisí s ochranou spotrebiteľa a zdravia, ako aj s lepším výberom spotrebných daní. Zo strany Komisie je preto nanajvýš nezodpovedné, že nás ako volených zástupcov absolútne neinformuje o svojich zámeroch v tejto oblasti,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Z hľadiska rozhodnutia o predĺžení platnosti tohto typu dohody je podľa nej nevyhnutné dôsledné posúdenie jej výsledkov v boji proti tejto forme organizovanej kriminality. „Ak chce Komisia niečo zásadné zrušiť, musí tiež jasne pomenovať čím to plánuje nahradiť. Obchod s nelegálnymi cigaretami predstavuje v súčasnosti viac ako 10 percent celkového svetového trhu s tabakovými výrobkami. Marketingové snahy navrhované v minulosti, napríklad v podobe tzv. plain packaging alebo inak generických obalov cigariet tu pritom určite veľa nezmôžu,“ poznamenala poslankyňa.

Viac..  Európska komisia: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

Riešením je podľa nej výraznejšia podpora a urýchlenie zavedenia opatrení týkajúcich sa podrobného sledovania toku cigariet od výrobcov až po maloobchod. „Ide o možnosť monitorovania miesta a dátumu výroby, konkrétneho výrobného zariadenia, či predpokladanej trasy prepravy každého jednotlivého tabakového výrobku s cieľom výrazne sťažiť život rôznym pašerákom,“ priblížila Monika Flašíková Beňová. Dôležité sú tiež praktické kroky a kampane zamerané na zníženie atraktivity fajčenia vo verejnosti. „V EÚ zomiera každoročne na choroby súvisiace s fajčením viac ako 700 000 ľudí. Zatiaľ čo u dospelej populácie pozorujeme z hľadiska počtu fajčiarov klesajúci trend, u mládeže je to bohužiaľ opačné. Rozhodujúcimi faktormi ovplyvňujúcimi mladých ľudí sa pritom ukázali byť najmä dostupnosť a cena cigariet,“ uzavrela europoslankyňa.

O dac

Odporúčame pozrieť

Alkohol

Verejná konzultácia o zdaňovaní cezhraničných nákupov alkoholu a tabaku v EÚ

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o zdaňovaní cezhraničných nákupov alkoholu a tabaku v EÚ. Podľa súčasných pravidiel sa …

Consent choices