benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

Monika Beňová: Dôležitosť zrovnoprávňovania žien si musíme pripomínať nielen v dnešný deň

Dnešný Medzinárodný deň žien (MDŽ) nám opätovne pripomína, že rodová rovnosť a súvisiaci dôraz na zrovnoprávnenie žien s mužmi, musí byť v jednotlivých členských štátoch Európskej únie (EÚ) silnou témou. Každá zo žien predstavuje pre modernú spoločnosť unikátny prínos a preto je nevyhnutné systematicky vytvárať podmienky zlepšujúce kvalitu ich života.

Pri príležitosti MDŽ sme dnes svedkami vyhlásenia Európskej komisie k sociálno-ekonomickej situácii žien v Európe. „Nepochybne v tom je istá symbolika. Dôležité však je, že mnohé členské štáty EÚ a aj samotná Komisia robia okrem povrchných vyhlásení len pramálo pre skutočné zlepšenie situácie žien v spoločnosti,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová. Príkladom a to podľa nej platí osobitne aj pre Slovensko, by mali ísť aj jednotlivé politické strany a hnutia, ktoré musia vytvárať omnoho väčší priestor pre uplatnenie sa žien vo svojich vrcholových štruktúrach.

„Okrem dnešných tulipánov si ženy zaslúžia predovšetkým prípravu účinnej legislatívy, ktorá zlepší podmienky ich zamestnávania, zrovnoprávni ich príjem, pomôže v snahe podnikať, dodá im úcty, či zabráni rodovo motivovanému obťažovaniu a násiliu,“ zdôraznila europoslankyňa. Výzvou je tiež demografický vývoj, na ktorý sa v Európe dlhodobo sťažujeme. „Jeho zvrátenie si však vyžaduje aj primerané zvyšovanie a garanciu príjmov ženy počas materskej dovolenky. Je skutočne čas, aby už MDŽ nebol len formálnym sviatkom, ale aby sa stal akousi príležitosťou, kedy je každá vlády schopná spraviť svojim občiankam jasný odpočet toho čo pre zlepšenie ich života za uplynulý rok vykonala,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Opäť sa otvára výzva pre umelcov Culture Moves Europe - Kultúra hýbe Európou

O dac

Odporúčame pozrieť

zeny, EU

MDŽ: Kým svet útočí na práva žien, EÚ robí zásadné rozhodnutia v ich prospech

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydali Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci …

Consent choices