Poslanci chcú obmedziť používanie antibiotík v poľnohospodárstve

Boj proti rastúcej odolnosti baktérii voči dnešným v poľnohospodárstve využívaným antibiotikám si vyžaduje obmedzenie ich používania a vyvinutie nových antimikrobiálnych liekov. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia, v rámci ktorého Parlament vo štvrtok zverejnil svoju predstavu aktualizácie právnych predpisov EÚ v oblasti veterinárnych liečiv. Poslanci sa zasadili za zákaz kolektívnej a preventívnej aplikácie antibiotík na zvieratách a za podporu výskumu za účelom vyvinutia nových liekov.

„Nakoľko Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že svet sa môže prehupnúť do postantibiotickej éry, v ktorej bude počet úmrtí v dôsledku odolnosti voči antibiotikám vyšší ako počet úmrtí spôsobených rakovinou, nastal čas prijať razantné opatrenia a zaoberať sa problémom od podlahy,“ uviedla spravodajkyňa legislatívneho uznesenia Françoise Grossetête (EPP, FR).

„Boj proti antibiotickej rezistencii sa musí začať na farmách. Chceli by sme najmä zakázať vyslovene preventívne využívanie antibiotík, obmedziť celoplošnú aplikáciu na špecifické prípady, zakázať využívanie pre ľudí nevyhnutných antibiotík vo veterinárstve a zakázať predaj antibiotík, vakcín a psychotropných produktov na internete,“ uviedla spravodajkyňa.

„Nesmieme však obmedziť terapeutický arzenál veterinárov. Toto nariadenie by im malo prácu uľahčiť. Je absolútne nevyhnutné podporiť výskum a inovácie v tomto sektore,“ dodala poslankyňa Grossetête.

Antibiotiká majú liečiť, nie kompenzovať zanedbanú starostlivosť o zvieratá

Veterinárne lieky sa za žiadnych okolností nesmú použiť na zlepšenie výkonnosti chovu alebo kompenzáciu nedodržiavania zásad správneho chovu zvierat, uvádza sa v schválenom legislatívnom uznesení. Poslanci sa zasadzujú za obmedzenie profylaktického používania antimikrobiotík, teda ich preventívnej aplikácie bez klinických príznakov infekcie, a žiadajú, aby bolo rozhodnutie o ich využití plne odôvodnené veterinárom.

Nové pravidlá by tiež za účelom boja proti antimikrobiálnej rezistencii mali Európskej komisii umožniť určiť antibiotiká, ktoré budú určené výhradne na liečbu ľudí.

Zavedenie stimulov na podporu inovácií

Poslanci s cieľom podporiť vývoj nových antimikrobiotík presadzujú zavedenie stimulov, medzi ktoré by malo patriť dlhšie obdobie ochrany technickej dokumentácie týkajúcej sa nových liekov, komerčná ochrana inovatívnych účinných látok a ochrana významných investícií do údajov zhromaždených za účelom vylepšenia existujúceho antimikrobiálneho produktu alebo jeho udržania na trhu.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Poslanci vo štvrtok schválili aj legislatívne uznesenie, ktoré upravuje právne predpisy v oblasti vydávania povolení na uvádzanie veterinárnych liekov na trh. Tie by mali byť v budúcnosti oddelené od povolení, ktoré sa vydávajú pre lieky pre ľudí, a to aj v prípade, že budú obsahovať rovnakú účinnú látku. Spravodajcom uznesenia je Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, RO)..

Ďalší postup

Po dnešnom hlasovaní Európskeho parlamentu začnú obaja spravodajcovia rokovania s ministrami členských štátov v Rade EÚ, ako aj s Európskou komisiou. Cieľom vyjednávaní, ktoré by mohli začať už v najbližších týždňoch, je dosiahnuť dohodu na konečnom znení novej legislatívy v rámci prvého čítania.

Súvislosti

Cieľom legislatívneho návrhu v oblasti antimikrobiotík je:

  • zvýšiť dostupnosť veterinárnych liekov,
  • znížiť administratívnu záťaž,
  • podporiť konkurencieschopnosť a inovácie,
  • zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a
  • znížiť riziká pre verejné zdravie vyplývajúce z rastúcej antimikrobiálnej rezistencie (AMR).

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vydalo nedávno varovanie, podľa ktorého baktérie postihujúce ľudí, zvieratá a potraviny vykazujú odolnosť voči väčšine najčastejšie používaných antibiotík. Vedci poukazujú napríklad na vysokú odolnosť baktérie campylobacter voči ciprofloxacínu – kriticky dôležitému antimikrobiotiku pri liečbe ľudských infekcií, čo znižuje možnosti účinnej liečby vážnych potravinami prenášaných infekcií. Multirezistentná baktéria Salmonely sa taktiež naďalej šíri naprieč Európou.

O dac

Odporúčame pozrieť

antimikrobialna rezistencia

EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR) je pre Európsku komisiu (EK) najvyššou prioritou a neoddeliteľnou súčasťou mnohých …

Consent choices