Mladí Slováci v testovaní IT znalostí pohoreli, nezabodovali ani špecialisti

Stovky mladých ľudí, ktorí sa hodnotia ako IT špecialisti, dosiahli v niekoľko mesačnom testovaní IT Fitness podpriemerné výsledky. Do projektu sa zapojilo 21 999 ľudí najmä vo veku 15 až 30 rokov.

„Očakávali sme priemernú úspešnosť 50 až 60 percent. Dosiahli sme 45,“konštatuje prezident IT Asociácie Slovenska.

IT Fitness test bol rozdelený na informačnú, nepovinnú časť, ktorú vyplnilo 4 114 respondentov, a samostatnú testovaciu časť, pričom testovacia časť bola pripravená špeciálne pre základné školy a špeciálne pre stredné a vysoké školy.

Žiaci, študenti i dospelí

Do testu pre základné školy sa zapojilo 2 746 žiakov vo veku sedem až 16 rokov. Priemerná úspešnosť u detí bola 41,27 percent.

Test pre stredné a vysoké školy vyplnilo 17 253 účastníkov s priemernou úspešnosťou 45,79 percenta.

Len štyria účastníci vo veku 18 až 35 rokov dosiahli úspešnosť 100 percent. Spomedzi žien boli najúspešnejšie dve respondentky, ktoré získali 96 percent.

Najmladšími účastníkmi boli tri sedemročné žiačky zo Základnej školy s materskou školou v Špačinciach a jeden sedemročný žiak zo Základnej školy v Odoríne. Najstarším účastníkom v teste pre respondentov nad 15 rokov bol 81-ročný muž.

Slabé IT zručnosti

Testovanie podľa tvorcov ukázalo, že pretrváva trend, keď horšie výsledky sú v úlohách, kde je potrebné použiť istú mieru abstrakcie, skombinovať teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami a zručnosťami, použiť zložitejšie operácie. Stále sú pomerne slabé IT zručnosti v oblasti bezpečnosti.

Európska kampaň je reakciou na rastúci dopyt po kvalifikovaných odborníkoch v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorých v súčasnosti nie je dostatok. Odbornú garanciu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Digitálny líder Slovenska.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pri príležitosti predstavenia výsledkov IT Fitness testu povedal: „Dnes už polovica všetkých zamestnancov v EÚ sedí za počítačom. Takmer 90 % všetkých pracovných miest si vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Záujem o IT odborníkov bude naďalej rásť, už teraz nám chýbajú v EÚ státisíce IT expertov. IT Fitness test je unikátny nástroj, vďaka ktorému si mohli tisícky Slovákov zmerať reálny stav svojich IT znalostí. Verím, že test bol aj impulzom pre prehĺbenie IT zručností Slovákov a najmä mladej generácie.“

Test pre širokú verejnosť

Test nebol určený ani tak pre pracovníkov v IT, ako práve pre širokú verejnosť. Účastníci boli rozdelení na dve skupiny – ZŠ a SŠ, VŠ a všetci ostatní adepti o zamestnanie.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Preverovali sa pritom vedomosti pri práci s internetom, kancelárskymi nástrojmi a taktiež v oblasti zvládnutia sociálnych sietí a počítačových systémov. Online test obsahoval 25 otázok so štyrmi variantmi odpovedí z rôznych oblastí IT.

Online test obsahoval 25 otázok z 5 oblastí so 4 variantmi odpovedí z rôznych oblastí IT. Niektoré z nich boli naozaj náročné. Projektovým manažérom IT FITNESS TESTu bol doc. František Jakab. „Naším cieľom nebolo vytvoriť test s veľmi vysokou úspešnosťou, ale test, ktorý bude vedieť odlíšiť respondentov s dobrými vedomosťami a zručnosťami od respondentov so slabými vedomosťami a zručnosťami. Najväčšie medzery mali účastníci v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov, najmenšie pokiaľ ide o sociálne siete a internet,“ doplnil František Jakab.

“Digitálne zručnosti by mali byť nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek profesijnej prípravy a odborného vzdelávania, ako aj programov celoživotného vzdelávania s cieľom zabezpečiť, aby nové generácie, rovnako ako tí, ktorí v súčasnosti už pracujú, boli schopní získať potrebné zručnosti,” uviedol Peter Pellegrini, Digitálny líder SR.

V 5. ročníku testovania v období od  15. 9. 2015 do 31. 1. 2016 bol pre záujemcov dostupný on-line IT Fitness test na stránke www.itfitnesstest.sk, ktorý bude od 1.4.2016 prístupný aj cez mobilné aplikácie.

Tento test si na vlastnej koži vyskúšal a svoje IT znalosti otestoval aj prezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. „Snahou bolo, aby sa do procesu testovania zapojila čo najväčšia skupina respondentov a boli tak získané relevantné informácie o úrovni IT zručností na Slovensku. Testovanie bolo sprevádzané celým radom motivačných aktivít a súťaží, ktorého sa zúčastnili zástupcovia základných a stredných škôl, Únie materských centier a Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Od roku 2010 sa do testovania zapojilo viac ako 130 000 účastníkov z celej Slovenskej republiky,“ informoval prezident ITAS.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices