Sociálny EU summit preukázal svoju užitočnosť

 

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker sa po svojom zvolení do funkcie zaviazal podporovať európsky sociálny dialóg a uskutočniť dva sociálne tripartitné summity ročne. Prvý tohtoročný summit sa konal 16. marca 2016 v Bruseli za účasti predsedu Európskej rady Donalda Tuska, reprezentantov troch v tomto roku predsedajúcich krajín EÚ (Holandsko, Slovensko, Malta) a zástupcov sociálnych a ekonomických partnerov.

Na jarnom sociálnom summite prebehli diskusie o “silnom partnerstve za účelom vytvorenia nových pracovných miest a inkluzívneho rastu“, so zameraním na tri okruhy:

  • Skúsenosti z implementácie odporúčaní pre jednotlivé krajiny
  • Digitalizácia na trhu práce a zručnosti výzvy;
  • Integrácia utečencov na trhu práce a úloha sociálnych partnerov v tomto procese.

Všetci zúčastnení sa zhodli na jednotnom stanovisku týkajúcom sa digitalizácie pracovného trhu, starnúcej Európy, ktorá má kapacity na to, aby sa prichádzajúci migranti efektívne uplatnili na pracovnom trhu a v spoločnosti.

Očakáva sa aj opätovný rast európskeho priemyslu, ktorý mal dosahovať 20% HDP do roku 2020. Avšak tento proces sa ekonomickou krízou výrazne spomalil. Preto ekonomickí partneri očakávajú, že v záujme dosiahnutia želaného výsledku sa hospodársky rast opätovne stane jednou z hlavných priorít EÚ. Všetky tieto témy si však vyžadujú nový sociálny dialóg, ktorý povedie k riešeniu spomenutých problémov.

tss_01

Pre Slovensko však bude problematická najmä digitalizácia pracovného trhu. Európska komisia zastáva názor, že jednotný digitálny trh povedie k tvorbe miliónov nových pracovných miest. Ako však upozornil prezident KOZ SR a viceprezident EOK Jozef Kollár, na digitalizáciu existujú dva pohľady.

Digitalizáciu považujú odbory za nevyhnutný posun vpred, sú si však vedomé rizík, ktoré so sebou digitalizácia prináša a na ktoré je potrebné upozorniť.

tss_05

Prezident KOZ SR Jozef Kollár súčasne apeluje na systémovú a odbornú zmenu vzdelávania orientovaného na informačné technológie a s nimi spojený rozvoj zručností. Vo svojom príhovore na summite sa vyjadril: “Jedným z aktuálnych problémov, ktorý trápi Európu, je digitalizácia a trh práce a s tým spojený rozvoj zručností.”

Viac..  Europoslanec Martin Hojsík reaguje na prípadné odvolávanie Ľuboša Blahu

Touto zmenou by sa malo docieliť opätovné zamestnanie ľudí, ktorí kvôli automatizácii už stratili svoju prácu. KOZ SR si túto agendu osvojila a očakáva, že počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ bude téma digitalizácie vrcholiť.

 

Myšlienku nového a silnejšieho sociálneho dialógu považuje za prínos aj Európska komisia, ktorá doteraz váhala s podpisom tejto deklarácie o novom a silnejšom sociálnom dialógu. Teraz však jej predseda Jean-Claude Juncker i predseda Európskej rady Donald Tusk dali prísľub, že deklaráciu čo najskôr podpíšu.

Predstaviteľ slovenských odborov Jozef Kollár vyzýva aj novú slovenskú vládu, ktorá by mala apelovať na Európsky sociálny a hospodársky výbor ako poradný orgán EÚ, aby vypracoval stanoviská k jednotlivým témam.

Najbližší sociálny tripartitný summit sa uskutoční v druhej polovici tohto roka a zúčastnení sa budú aktívne venovať spoločným riešeniam nových výziev. EK sa totiž zaviazala k vytváraniu podporného prostredia pre sociálny dialóg.

tss_04

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva

Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva v apríli poväčšine klesali. Vybrané trhové služby, kam patria napríklad administratívne služby, …

Consent choices