Sociálny EU summit preukázal svoju užitočnosť

 

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker sa po svojom zvolení do funkcie zaviazal podporovať európsky sociálny dialóg a uskutočniť dva sociálne tripartitné summity ročne. Prvý tohtoročný summit sa konal 16. marca 2016 v Bruseli za účasti predsedu Európskej rady Donalda Tuska, reprezentantov troch v tomto roku predsedajúcich krajín EÚ (Holandsko, Slovensko, Malta) a zástupcov sociálnych a ekonomických partnerov.

Na jarnom sociálnom summite prebehli diskusie o “silnom partnerstve za účelom vytvorenia nových pracovných miest a inkluzívneho rastu“, so zameraním na tri okruhy:

  • Skúsenosti z implementácie odporúčaní pre jednotlivé krajiny
  • Digitalizácia na trhu práce a zručnosti výzvy;
  • Integrácia utečencov na trhu práce a úloha sociálnych partnerov v tomto procese.

Všetci zúčastnení sa zhodli na jednotnom stanovisku týkajúcom sa digitalizácie pracovného trhu, starnúcej Európy, ktorá má kapacity na to, aby sa prichádzajúci migranti efektívne uplatnili na pracovnom trhu a v spoločnosti.

Očakáva sa aj opätovný rast európskeho priemyslu, ktorý mal dosahovať 20% HDP do roku 2020. Avšak tento proces sa ekonomickou krízou výrazne spomalil. Preto ekonomickí partneri očakávajú, že v záujme dosiahnutia želaného výsledku sa hospodársky rast opätovne stane jednou z hlavných priorít EÚ. Všetky tieto témy si však vyžadujú nový sociálny dialóg, ktorý povedie k riešeniu spomenutých problémov.

tss_01

Pre Slovensko však bude problematická najmä digitalizácia pracovného trhu. Európska komisia zastáva názor, že jednotný digitálny trh povedie k tvorbe miliónov nových pracovných miest. Ako však upozornil prezident KOZ SR a viceprezident EOK Jozef Kollár, na digitalizáciu existujú dva pohľady.

Digitalizáciu považujú odbory za nevyhnutný posun vpred, sú si však vedomé rizík, ktoré so sebou digitalizácia prináša a na ktoré je potrebné upozorniť.

tss_05

Prezident KOZ SR Jozef Kollár súčasne apeluje na systémovú a odbornú zmenu vzdelávania orientovaného na informačné technológie a s nimi spojený rozvoj zručností. Vo svojom príhovore na summite sa vyjadril: “Jedným z aktuálnych problémov, ktorý trápi Európu, je digitalizácia a trh práce a s tým spojený rozvoj zručností.”

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Touto zmenou by sa malo docieliť opätovné zamestnanie ľudí, ktorí kvôli automatizácii už stratili svoju prácu. KOZ SR si túto agendu osvojila a očakáva, že počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ bude téma digitalizácie vrcholiť.

 

Myšlienku nového a silnejšieho sociálneho dialógu považuje za prínos aj Európska komisia, ktorá doteraz váhala s podpisom tejto deklarácie o novom a silnejšom sociálnom dialógu. Teraz však jej predseda Jean-Claude Juncker i predseda Európskej rady Donald Tusk dali prísľub, že deklaráciu čo najskôr podpíšu.

Predstaviteľ slovenských odborov Jozef Kollár vyzýva aj novú slovenskú vládu, ktorá by mala apelovať na Európsky sociálny a hospodársky výbor ako poradný orgán EÚ, aby vypracoval stanoviská k jednotlivým témam.

Najbližší sociálny tripartitný summit sa uskutoční v druhej polovici tohto roka a zúčastnení sa budú aktívne venovať spoločným riešeniam nových výziev. EK sa totiž zaviazala k vytváraniu podporného prostredia pre sociálny dialóg.

tss_04

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva

Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva v apríli poväčšine klesali. Vybrané trhové služby, kam patria napríklad administratívne služby, …

Consent choices