M. Lajčák: Nový rozmer spolupráce s Lichtenštajnskom počas SK PRES

Hoci Slovensko a Lichtenštajnsko nadviazali diplomatické styky len pred siedmimi rokmi, dvojstranné politické aj ekonomické vzťahy sa rozvíjajú veľmi dynamicky. Po rokovaniach vo Vadúze to konštatoval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Lichtenštajnské kniežatstvo navštívil na pozvanie svojej rezortnej kolegyne Aurélie Frickovej a okrem politických rozhovorov sa ako hlavný rečník zúčastnil na konferencii Lichtenštajnského inštitútu o sebaurčení, ktorý pôsobí na Princetonskej univerzite v USA. Ministra M. Lajčáka počas pobytu vo Vadúze prijal aj panovník krajiny, knieža Hans Adam II.

Na rokovaní s lichtenštajnskou ministerkou zahraničných vecí A. Frickovou minister M. Lajčák ocenil intenzívnu dynamiku politických kontaktov a tiež podnikateľských aktivít medzi SR a Lichtenštajnskom. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí päť lichtenštajnských spoločností a minister M. Lajčák tlmočil záujem SR o príchod ďalších investorov. V tejto súvislosti pripomenul, že pre Slovensko ostáva prioritou dokončenie príprav dohody o zabránení dvojitého zdanenia a výmene daňových informácií. Priestor na ďalší rozvoj spolupráce vidí najmä v oblasti inovácií, moderných technológií i duálneho vzdelávania, kde už obe strany rozbehli spoločné aktivity. Tie sa pripravujú aj v oblasti rozvojovej pomoci, v čom sa Lichtenštajnsko angažuje veľmi výrazne v globálnom meradle. Minister M. Lajčák sa tiež Lichtenštajnsku poďakoval za jeho príspevky do finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), z ktorých bola na Slovensku financovaná obnova zámku v Holíči a granty na podporu študentskej mobility.

S ministerkou A. Frickovou sa okrem dvojstranných vzťahov sústredil aj na nastávajúce predsedníctvo SR v Rade EÚ. Lichtenštajnsko nie je členom Únie, ale je previazané s jej politikami prostredníctvom členstva v Európskom hospodárskom priestore (EEA). V zahraničnej politike harmonizuje svoje pozície s pozíciami EÚ a pridáva sa k jej rozhodnutiam. Predsedníctvo SR v Rade EÚ dodá podľa ministra M. Lajčáka slovensko-lichtenštajnským vzťahom ďalší rozmer, keďže sa budeme venovať aj spolupráci celej EÚ s týmto európskym miništátom.

Viac..  Minister Blanár vo Viedni: Rakúsko je pre nás viac než sused

Počas pobytu vo Vadúze minister M. Lajčák spoločne s dedičným princom Aloisom otvoril konferenciu o zosúladení práva na sebaurčenie s princípom územnej celistvosti. Na uzavretej diskusii s politikmi, diplomatmi a expertmi konštatoval, že tieto dva princípy patria medzi základy medzinárodného práva a ich uplatňovanie má zásadný vplyv na osudy národov a štátov. Minister M. Lajčák zdôraznil, že jedine rešpektovaním medzinárodného práva a nepoužívaním dvojakých štandardov je možné predísť zmätočným situáciám, v ktorých sa právo na sebaurčenie a princíp územnej celistvosti dostávajú do vzájomného rozporu a stávajú sa ohrozením mieru a stability na miestnej, regionálnej, či globálnej úrovni. V ďalšej časti konferencie venovanej diskusii o Bosne a Hercegovine tiež vystúpil ako hlavný rečník.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices