Miroslav Mikolasik
Miroslav Mikolášik. PHOTO: Audiovisual.europarl.europa.eu

Europoslanec Mikolášik: Antibiotiká pre zvieratá sa už nebudú kupovať online, škodí to

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik objasnil čoho sa týkajú tri správy Európskeho parlamentu, ktoré pojednávajú o veterinárnych otázkach chovu zvierat a manipulácii s antibiotikami, ktoré sú pre zvieratá určené.

Európsky parlament sa pustil do zintenzívnenia boja proti prenosným chorobám od zvierat. Prečo ste sa rozhodli riešiť práve tento problém?

Chcem zdôrazniť, že som rád, že si EÚ konečne všíma aj alarmujúci stav v oblasti zdravia zvierat a procesu ich liečenia. Pri liečení zvierat sa používajú rôzne prípravky, medzi nimi aj antibiotiká. Európski chovatelia zvierat, ale aj celá Únia sa už dostali do takého štádia, keď u zvierat registrujeme alarmujúcu odolnosť niektorých chorôb na liečbu antibiotikami. Chovatelia aj EÚ si tento problém vytvorili tým, že za cieľom vyšších výnosov a nižších strát zvierat im preventívne tieto antibiotiká podávali, aj keď nejavili známky choroby. Nie je žiadnym prekvapením, že sa u zvierat vyvinula široká odolnosť na antibiotiká, ktoré už potom nezaberajú pri potrebnej liečbe.

Aké riešenie máte na túto situáciu?

Ako poslanci Európskeho parlamentu odhlasujeme, že členské štáty,  v spolupráci s Komisiou, budú musieť nahlasovať pravidelné ročné správy o stave v oblasti zdravia zvierat a používania antibiotík. Komisia to bude vyhodnocovať a jej povinnosťou bude vypracovať, a zverejňovať správu o používaní liekov pri zvieratách práve na základe údajov sprístupnených členskými štátmi. Myslím si, že tento akčný plán proti rastúcim hrozbám mikrobiálnej rezistencie je krok dopredu. Želám si, aby tieto ustanovenia mali aj účinnosť, aby to nebola len papierová vojna, a aby to bolo aj kontrolovateľné. Verím, že Komisia, ktorá dokáže kontrolovať členské štáty v mnohých oblastiach, dokáže odkontrolovať serióznosť údajov aj v tejto oblasti. Dobre prepracované nariadenia,  ktoré už sú v platnosti sa budú naďalej uplatňovať.

Hovoríme teda akoby o prvej fáze zisťovania plošného používania antibiotík. Nasleduje potom druhá fáza? Nejaké sankcie alebo znižovanie?

Pri rozhodovacom procese platí, že sa nemôžete rozhodovať na základe nejakých dojmov. Musíme mať zber dát a ten sa uskutoční v členských krajinách pri spomínanom nahlasovaní. Z týchto dát bude Komisia vidieť, že v niektorých štátoch sú chovy, ktoré používajú antibiotiká plošnejšie, v inom zasa, používajú antibiotiká preventívne, čo je nesprávny spôsob. Následne bude musieť Komisia zasiahnuť, aby zabezpečila opatrnejšie používanie mikrobiálnych liekov pri zvieratách, aby sa znižovala alarmujúco vysoká rezistencia zvierat na lieky.

Viac..  Europoslanec Martin Hojsík reaguje na prípadné odvolávanie Ľuboša Blahu

Nehrozí ale zamlčiavanie týchto údajov?

Nie som v stave to odhadnúť. Verím ale, že členské štáty budú v tomto postupovať čestne a transparentne. Platí tu však dôveruj, ale preveruj. Dúfam, že Komisia bude vysielať svojich ľudí na prekontrolovanie situácie v členských štátoch.

Aké je zameranie nariadenia EÚ o veterinárnych liekoch?

Táto správa jednoznačne hovorí o cieli návrhu, regulovať povoľovanie veterinárnych liekov, ich výrobu, uvádzanie na trh, distribúciu a používanie počas ich životnosti, ako aj súvisiaci proces takzvanej ostražitosti – farmakovigilancia. Výsledkom je kompaktný dokument, ktorý hovorí o tom, ako zlepšiť prístup k liekom a ich dostupnosť. Hovoríme o veterinárnej oblasti, najmä u takzvaných menej významných druhov zvierat. Farmaceutickým spoločnostiam sa “oplatí“ vyvíjať lieky pre veľké skupiny zvierat a chorôb, aby sa im náklady na výskum aj finančne vrátili. Niektoré malé skupiny zvierat ale tiež ochorejú, no na to už lieky nevyvíjajú.

Čoho ďalšieho sa správy dotýkajú?

Cieľom je tiež obmedziť administratívnu záťaž a zjednodušiť proces dohľadu na lieky. Ďalej sa má podporiť inovácia a konkurencieschopnosť odvetvia. Súťažíme totiž s Áziou, Amerikou a inými veľkými hráčmi. Chceme zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu s veterinárnymi liekmi, aby bola distribúcia a možnosť nakúpiť lieky dostupná aj v odľahlejších územiach Európskej únie. V neposlednom rade ide aj o boj proti odolnosti voči antibiotikám. Podporujeme návrh Komisie odlíšiť trh veterinárnych liekov a humánnych liekov. Je však ešte potrebné lepšie zadefinovať akú úlohu a právomoci bude mať Európska agentúra pre medicinálne produkty v Londýne. Rád by som vyzdvihol aj zákaz nakupovania antibiotík pre zvieratá online. Je to totiž riziko aj pre verejné zdravie, pre konzumentov takého mäsa zo živočíšnej výroby, ktoré je napchaté antibiotika počas svojho rastu.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Miroslav Mikolášik.

O vik

Odporúčame pozrieť

antimikrobialna rezistencia

EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Riešenie antimikrobiálnej rezistencie (AMR) je pre Európsku komisiu (EK) najvyššou prioritou a neoddeliteľnou súčasťou mnohých …

Consent choices