Venuješ sa ekonomickým záležitostiam? Poď stážovať ako asistent!

ICLEI –  je asociácia združujúca 1200 miestnych samospráv v 68 krajinách, ktoré sú určené k trvalo udržateľnému rozvoju. Má 15 pobočiek, ktoré napomáhajú vývoju inovatívnych projektov a podujatí. Táto medzinárodná organizácia pôsobí v oblastiach udržateľnej ekonomiky a verejných zákaziek. Podporuje verejné orgány pri realizácii, šírení povedomia o koncepciách, rozvíja nové prístupy a podporuje vývoj politiky na európskej a medzinárodnej úrovni.

Európsky sekretariát sídli v nemeckom Freiburgu. Teraz hľadá šikovného asistenta, ktorý by participoval na inovatívnych projektoch, pričom jeho hlavnou činnosťou budú nasledujúce aktivity:

Zodpovednosť asistenta

 • Pomáhať pri realizácii projektov vo verejných obstarávaniach;
 • Zaoberať sa všeobecnými otázkami týkajúcich sa trvalo udržateľného verejného obstarávania;
 • Vykonávanie výskumu, skúmanie vývoja prípadových štúdií a šírenie informácií pre obstarávateľov verejného sektora;
 • Spoluorganizovať podujatia (stretnutia, workshopy a vzdelávacie semináre);
 • Úprava webových stránok, písanie správ a podpora komunikačného oddelenia;
 • Skúmanie ďalších možností financovania;
 • Poskytovanie všeobecnej podpory pri administratívnych prácach.

Profil vhodného kandidáta

 • Kvalifikácia v príslušnej oblasti zaoberajúcej sa verejným obstarávaním, životným prostredím, vedou, medzinárodným rozvojom, ekonomikou…;
 • Pochopenie pre udržateľný rozvoj a inovácie vo verejnom sektore;
 • Dobré organizačné schopnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
 • Znalosť programov balíka Microsoft Office;
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka (čítanie, písanie a rozprávanie). Ďalší európsky jazyk (y) výhodou;
 • Vynikajúce ústne a písomné komunikačné zručnosti;
 • Predchádzajúce pracovné skúsenosti v medzinárodnej organizácii, samospráve (…) výhodou;
 • Skúsenosti s prácou na európskych projektoch sú žiadúce;
 • Pozitívne myslenie a schopnosť rýchlo sa učiť.

V kocke: 

Stáž bude trvať od mája 2016 do októbra 2016. ICLEI ponúka plat stáže vo výške 1473 eur (v hrubom). Pracuje sa 40 hodín týždenne. Pracovným jazykom je angličtina. Miestom výkonu práce je ICLEI Európsky sekretariát vo Freiburgu v Nemecku. Uzávierka prihlášok do 3. apríla 2016.

Viac informácii získate TU.
Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Týždeň v EP: Vodičské preukazy, boj proti podvodom, klimatická konferencia či Eurobarometer

Novelizácia pravidiel vydávania vodičských preukazov, správa o boji proti podvodom, klimatická konferencia OSN a najnovší Eurobarometer …

Consent choices