Jana ZITNANSKA
Jana Žitňanská, europoslankyňa. PHOTO: European Parliament 2016.

Jana Žitňanská vyzýva vládu, aby sa osoby so ZŤP dostali medzi jej priority

Tento týždeň bude vláda na svojom zasadnutí rokovať o návrhu programového vyhlásenia na nasledujúce štyri roky. V tejto súvislosti europoslankyňa Jana Žitňanská vyzvala kabinet Roberta Fica, aby neprehliadal problémy, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú osoby so zdravotným postihnutím.

„Bola som nemilo prekvapená, že novovzniknutá koalícia nezaradila medzi svoje priority aj návrhy na riešenie situácie ľudí so zdravotným postihnutím. Ide o nezanedbateľnú časť našej spoločnosti a vzhľadom na množstvo problémov, s ktorými sa dennodenne stretávajú, je to pre mňa nepochopiteľné a neprijateľné,“ hovorí europoslankyňa.

Podľa Jany Žitňanskej je nevyhnutné, aby sa vláda v programovom vyhlásení zaviazala  vybudovať a podporiť vznik centier včasnej intervencie a ranej starostlivosti.

„Dnes, keď sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, rodičia absolútne nedostávajú potrebnú podporu a informácie, ktoré by mali, a rovnako to platí aj o samotnom dieťati, pričom je zrejmé, že čím lepšiu starostlivosť a podporu dostane takéto dieťa, tým lepšie sa bude vedieť integrovať do spoločnosti a kvalita jeho života bude neporovnatelne vyššia,“ hovorí Jana Žitňanská.

Tiež upozorňuje na potrebu skvalitniť posudkovú činnosť nielen zjednotením lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti, ale aj zavedením Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF. Toto by malo za následok menšiu záťaž pre osoby ZŤP pri vybavovaní žiadostí, ako aj lepšiu adresnosť.

„Mnohé deti s ťažkým postihnutím alebo onkologickým ochorením dnes nemôžu poberať príspevky na kompenzáciu len preto, že nespadajú do existujúcej tabuľky. A tak to nesmie zostať,“ vysvetľuje slovenská europoslankyňa.

Viac..  Správa EK: aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k ponuke cenovo dostupných liekov

Ďalšie opatrenia, ktoré by mali tvoriť súčasť programového vyhlásenia vlády, by sa podľa Jany Žitňanskej mali týkať vytvorenia skutočných podmienok pre integráciu detí s postihnutím, ako sú zavedenie nárokovatelnosti na asistentov učiteľa a debatierizácia slovenských škôl. Tie by mali byť posilnené o špeciálnych pedagógov a psychológov. Rovnako by sa podľa Žitňanskej malo zvýšiť úsilie štátu integrovať osoby so ZP na otvorenom trhu práce. 

Europoslankyňa vidí aj potrebu výrazne zvýšiť ohodnotenie rodičov, ktorí sa starajú doma o svoje ťažko postihnuté deti. „Staronový minister sociálnych vecí Richter, ale aj premiér Fico, sľubili pred voľbami zvýšiť príspevok na opatrovanie o menej ako 30 eur z terajších 220 na 247 Eur. Keď sa však pozrieme na to, koľko títo rodičia šetria štátu tým, že dieťa nedajú do zariadenia, je táto suma doslova výsmechom,“ dodáva Jana Žitňanská.

Nová vláda má podľa ústavy povinnosť do 30 dní od vymenovania predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať poslancov o dôveru. Prezident vládu vymenoval 23. marca 2016.

O red

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

V Štrasburgu dnes padla na trialógoch historicky najrýchlejšia dohoda o podobe smernice. Členské štáty EÚ …

Consent choices