Lajcak
Minister Miroslav Lajčák a Aleksander Andrij Pejovič, ŠTAT MZVaEI Čiernej Hory počas prijatia. PHOTO: Tomáš Bokor, archív MZV.

Slovensko chce pomôct Čiernej Hore do EÚ

Pokrok Čiernej Hory v prístupovom procese do Európskej únie a slovenské predsedníctvo v Rade EÚ boli hlavné témy rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Čiernej Hory a jej hlavného vyjednávača s EÚ Aleksandrom Pejovićom v Bratislave.

„Napredovanie Čiernej Hory v prístupovom procese hodnotíme veľmi pozitívne. Krajina sa stala ťahúňom európskej integrácie v regióne západného Balkánu a dáva dobrý príklad aj ostatným adeptom na členstvo v EÚ,“ konštatoval minister M. Lajčák.

Zdôraznil tiež, že Slovensko naďalej podporuje prístupový proces Čiernej Hory tak politicky, ako aj praktickou pomocou cez odovzdávanie vlastných integračných skúseností. Zároveň vyzval na pokračovanie v potrebných reformách a predovšetkým pri ich zavádzaní do praxe. Poukázal aj na význam spravodlivých a slobodných parlamentných volieb na jeseň tohto roku za účasti všetkých relevantných subjektov.

Čierna Hora má v súčasnosti otvorených 22 kapitol, čo predstavuje približne dve tretiny z celkového počtu. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici tohto roka by chcela otvoriť ďalšie.

Minister M. Lajčák sa preto zaujímal, kde môže byť Slovensko nápomocné, aby vyjednávací proces s Podgoricou pokračoval želanou dynamikou a čo môže Slovensko v rámci svojho predsedníctva urobiť na zviditeľnenie celého procesu rozširovania, ktoré bude aj jednou z  priorít  SR na čele Únie.

Viac..  Politické usmernenia: udržanie reforiem a investícií na zabezpečenie prosperity, konkurencieschopnosti, spravodlivosti a odolnosti EÚ

Obaja partneri sa zhodli, že v rámci dialógu EÚ s krajinami západného Balkánu sa treba čoraz intenzívnejšie zaoberať nielen domácimi reformnými procesmi a plneným prístupových kritérií, ale zvýšenú pozornosť treba venovať aj problémom radikalizácie a nárastu extrémizmu v regióne.

Čiernohorského partnera A. Pejovića prijal aj štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok. Aj on vyzdvihol príklad Čiernej Hory v eurointegračnom procese a označil ju za prvok stability prispievajúci k dobrým susedským vzťahom v regióne. V tejto súvislosti zdôraznil, že proces rozširovania je najefektívnejší transformačný nástroj EÚ, a preto ho bude Slovensko presadzovať aj počas svojho predsedníctva v Rade EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europsky strom roka

Pri rozvoji územnej samosprávy Slovensku pomôžu odporúčania európskych expertov

Zahraniční experti pripravili pre Slovensko odporúčania na zlepšenie fungovania územnej samosprávy. Návrhy sú súčasťou spoločného …

Consent choices