benova
Monika Flašíková-Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union-EP.

Monika Beňová: Európskou minimálnou mzdou sa treba začať reálne zaoberať

Jedným z piatich základných zámerov Stratégie Európa 2020 je boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Stanovila si cieľ ohľadom zníženia počtu osôb ohrozených chudobou na úrovni minimálne 20 miliónov ľudí v rámci celej Európskej únie (EÚ) do roku 2020. Problémom je, že sa k nemu darí približovať len veľmi pomaly.

Viac ako 16 percent európskej populácie, čo znamená približne každý šiesty človek v EÚ 28, žije na hranici chudoby alebo sa k nej približuje. „Dôvodov je viacero. Jedným z nich je aj nerovnomerná distribúcia zdrojov a roztváranie sa nožníc sociálnej nerovnosti medzi chudobnými a bohatými. Tento trend sa od začiatku doznievajúcej ekonomickej krízy v Európe bohužiaľ ešte viac prehĺbil,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová. Zvyšovanie príjmov chudobných je pritom označované za jeden z rozhodujúcich pilierov napĺňania Stratégie 2020.

Riešením ako tento trend zvrátiť je aj zaistenie primeraného príjmu, ktorý je jedným zo základov dôstojného života. Ide o tému harmonizácie európskej minimálnej mzdy,“ povedala europoslankyňa. Možnosti harmonizácie podľa nej samozrejme budú musieť zohľadňovať rozdielnu výkonnosť európskych ekonomík, ako aj mnoho ďalších faktorov. „Vonkoncom to nebude jednoduchý nástroj, no z hľadiska zlepšenia sociálnej situácie v Európe a súvisiaceho naplnenia existujúcich cieľov sa ním treba začať skutočne reálne zaoberať,“ zdôraznila.

Viac..  Predaj áut v Európskej únii v apríli vzrástol najviac za pol roka

Ďalším krokom je pokračovanie v zefektívňovaní aktívnych politík zamestnanosti v jednotlivých členských štátoch, tak aby najchudobnejším a sociálne vylúčeným skutočne zjednodušovali prístup na trh práce. Rovnako dôležitá je primeranosť cien energií, ktoré musia byť pre všetkých občanov EÚ skutočne dostupné. Chudoba má zároveň mnohokrát medzigeneračný aspekt. „Na to, aby sa nám jej reťazec darilo úspešne pretrhnúť, musíme garantovať deťom zo sociálne slabších rodín prístup ku vzdelávaniu, tak aby nedochádzalo k predčasnému ukončovaniu ich školskej dochádzky,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

erasmus, cudzie jazyky

Nový Eurobarometer ukazuje pozitívny postoj Európanov k jazykovému vzdelávaniu

Veľká väčšina Európanov (86 %) sa domnieva, že každý by mal hovoriť aspoň jedným cudzím jazykom …

Consent choices