Referenčné indexy: Ako obnoviť dôveru vo finančné trhy?

Referenčné indexy alebo benchmarky sa často požívajú na sledovanie vývoja finančného trhu. A keďže je na ne napojených mnoho finančných transakcií, dá sa vďaka nim určiť, kto získa a kto stratí pri investovaní do konkrétneho finančného produktu. No ako sa ukázalo počas uplynulých rokov, s referenčnými úrokovými sadzami ako LIBOR alebo EURIBOR sa dá manipulovať. Vo štvrtok 7. apríla bude o nových pravidlách transparentnosti týchto indexov hlasovať hospodársky a menový výbor (ECON).

„Ide o významný krok vpred pri zabezpečovaní budúcej stability a správnosti referenčných indexov,“ vyjadrila sa holandská poslankyňa zo skupiny ALDE Cora van Nieuwenhuizen, ktorá dohliadala na vypracovanie správy s odporúčaniami EP.

Benchmarky, indexy, referenčné úrokové sadzby

Benchmarky alebo indexy sú ukazovatele ako napríklad úroková miera na londýnskom medzibankovom trhu (LIBOR) alebo v eurozóne (EURIBOR). komodity, ako napríklad zlato alebo ropa, alebo výmenné kurzy. Spoločne s ostatnými indexmi, akými sú napríklad ceny zlata či ropy alebo výmenné kurzy, sa často používajú ako štandardy v rôznych finančných zmluvách. Úroky, ktoré platíte za hypotekárny úver, môžu byť vypočítané na základe referenčnej sadzby EURIBOR, ku ktorej sa ešte priráta určitá prémia.

S referenčnými hodnotami je úzko spojená aj hodnota finančných derivátov, t.j. ohodnotenia, ako sa budú v budúcnosti chovať finančné produkty a indexy z hypotekárnych úverov a úrokovej sadzby. Vzhľadom na to, že tento trh predstavuje bilióny eur, majú indexy vplyv na obrovské príjmy alebo straty investorov, z ktorých najväčšie sú banky.

Viac..  EÚ investuje takmer 3 miliardy eur príjmov z obchodovania s emisiami

Manipulácia referenčných sadzieb

Na to, aby mohli tieto referenčné sadzby slúžiť svojmu účelu, je potrebné, aby boli spoľahlivé a neutrálne. O ich denných hodnotách však často rozhoduje hŕstka veľkých hráčov pôsobiacich na finančných trhoch.

V rokoch 2012 až 2013 spustili európske aj americké úrady vyšetrovanie, ktorého cieľom bolo odhaliť manipulácie so sadzbami LIBOR a EURIBOR. V decembri 2013 tak uložila Európska komisia ôsmim bankám pokuty v celkovej výške 1,7 miliardy eur za vytváranie ilegálnych kartelov a z toho vyplývajúce ovplyvňovanie týchto referenčných sadzieb. V roku 2014 boli za podobné priestupky pokutované ďalšie banky.

Nová legislatíva

Nové nariadenie by malo zaviesť tri kategórie meradiel s prísnym režimom pre systémovo dôležité indexy ako LIBOR a EURIBOR. Všetci administrátori referenčných hodnôt aj tých menej významných budú musieť mať schválenie od príslušného orgánu alebo zodpovedajúcu registráciu. Údaje slúžiace k nastaveniu benchmarkov budú podliehať štandardom kvality. Administrátori zásadných benchmarkov budú musieť mať jasnú organizačnú štruktúru, aby sa tak zabránili stretu záujmov.
Prísnejšie sankcie za zneužívanie finančných trhov prijal Európsky parlament už v roku 2013.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices