Minister Brecely: Pri výstavbe diaľnic chceme využiť nové európske zdroje

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely predstavil priority Slovenska v oblasti dopravy na konferencii o Investičnom pláne pre Európu v slovinskej Ľubľane. Hovoril aj o projektoch vhodných na financovanie z tzv. Junckerovho balíčka.

Konferencia, na ktorej sa zúčastnili ministri dopravy krajín strednej a východnej Európy, bola venovaná Investičnému plánu pre Európu a možnostiam financovania dopravných projektov. Cieľom investičného plánu je vytvoriť   podmienky na zvýšenie záujmu o investovanie v Európe.

„Značné finančné príležitosti a možnosti poskytuje Európsky fond pre strategické investície. V  rezorte dopravy sme vytipovali viacero vhodných projektov na dobudovanie diaľnic D1, D3 a prioritných rýchlostných ciest, ktoré by mohli  byť spolufinancované aj touto formou,“ povedal na konferencii  R. Brecely. Vybrané projekty by podľa ministra mali napríklad prispieť k zníženiu dopravných zápch, prepojiť priemyselné zóny či výrobné závody s mestami a znížiť emisie a hluk v okolí obytných zón. Ako príklad za Slovensko uviedol minister Brecely obchvat hlavného mesta – diaľnicu D4.

Viac..  Bratislava získala ďalších 73 miliónov eur z Kohézneho fondu, pôjdu na električkovú trať

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) známy aj ako Junckerov fond, ráta s finančným objemom 315 miliárd eur. Tieto financie predpokladá uvoľniť a využiť ako kombináciu verejných a súkromných zdrojov pre  investície do reálnej ekonomiky počas nasledujúcich troch rokov (2015-2017).

EFSI poskytuje nástroje rizikového financovania (návratná forma investícií) prostredníctvom Európskej investičnej banky, ktoré sa nezakladajú na geografických alebo sektorových kvótach, ale na  trhovom dopyte po investíciách. Cieľom investičného plánu je podporiť financovanie životaschopných investícií v Európskej únii.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices