Z členských štátov prišlo v roku 2015 takmer 90 000 žiadostí o ochrannú známku

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva, ktorý si pripomíname každoročne 26. apríla a ktorý slúži na podporu diskusie o úlohe duševného vlastníctva pri podpore inovácií a kreativity vydáva štatistický úrad Európskej únie – Eurostat aktuálne údaje o počte  žiadostí o ochrannú známku.

V roku 2015 prijal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 89 420 žiadostí o ochrannú známku Európskej únie  z členských štátov (EÚ), to je asi 4-krát viac ako v polovici 90. rokov minulého storočia. V poslednom období počet žiadostí o ochrannú známku Európskej únie (EU trade mark) z členských štátov EÚ neustále rastie. Jediné spomalenie bolo zaznamenané v spojitosti s hospodárskou a finančnou krízou v roku 2008.

Žiadosti z členských štátov EÚ tvorili skoro 70% z celkového počtu (130 385) žiadostí o ochrannú známku Európskej únie, ktoré v roku 2015 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo zaznamenal.

Najvyšší počet žiadostí z krajín mimo EÚ bolo zo Spojených štátov amerických (16 881), z Číny (4 153), Švajčiarska (3 997), Japonska (2 593) a Južnej Kórei (2 038).

Záznam na celú obrazovku 26. 4. 2016 80940.bmp

ako tretina žiadostí o ochranné známky z Nemecka a Spojeného kráľovstva

Z celej EÚ bolo v roku 2015 na prvom mieste v počte žiadosti o ochrannú známku Nemecko (20 447 žiadostí alebo 23 % z celkového počtu), za ním nasledujú Spojené kráľovstvo (12 527 alebo 14 %), Taliansko (9 941 alebo 11 %), Španielsko (9 406 alebo 11 %), Francúzsko (7 907 alebo 9 %), Holandsko (4 534 alebo 5 %) a Poľsko (3 665 alebo 4 %).

Najvyšší počet žiadostí o ochrannú známku na obyvateľa zaznamenali v Luxembursku, najnižší v Rumunsku

Viac..  Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

V relatívnych číslach bol najvyšší počet žiadostí o ochrannú známku na milión obyvateľov zaznamenaný v Luxemburgu (2 190), za ktorým nasleduje Malta (960), Cyprus (652), Rakúsko (345) a Dánsko (309). Na opačnom konci rebríčka sú Chorvátsko (32), Rumunsko (33), Maďarsko (57), Slovensko (67) a Grécko (72), ktoré zaznamenali najnižší počet žiadostí v pomere k počtu obyvateľov. Celoeurópsky priemer počtu žiadostí o ochrannú známku na 1 milión obyvateľov bol 176 .

Paríž a Barcelona, lídri spomedzi európskych regiónov v počte žiadostí

Čo sa týka regiónov, po Paríži (2 083 žiadostí) boli v počte žiadostí na EUIPO na čele rebríčka Barcelona (2 022 žiadostí) a Madrid (1 843), ďalej Miláno (1 484), Berlín (1 275) a Luxemburg (1 253).

Spomedzi 20 regiónov v EÚ s najvyšším počtom žiadostí zaznamenaných v EUIPO v roku 2014 boli štyri v Španielsku, tri v Nemecku, po dvoch vo Francúzsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve a po jednom v Írsku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Fínsku, Švédsku a Luxembursku.

Treba zdôrazniť, že aktivita EÚ v oblasti ochranných známok sa sústredí najmä v regiónoch hlavných miest.

Záznam na celú obrazovku 26. 4. 2016 81058.bmp

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Deväť európskych krajín pomôže Rumunsku po výbuchoch na čerpacej stanici

Deväť európskych krajín sa rozhodlo vyjsť v ústrety požiadavkám Rumunska o prijatie desiatok zranených po …

Consent choices