Bezpečnosť jadrových elektrární má pre Európsku komisiu kľúčový význam

„Tragédia v Černobyle pred tridsiatimi rokmi sa hlboko dotkla aj obyvateľov Slovenska, ako bezprostredného suseda Ukrajiny. Dokonca aj po tridsiatich rokoch – obyvatelia Ukrajiny, ale aj Bieloruska a iných krajín bojujú nielen s dlhodobými  problémami radiáciou znečisteného životného prostredia, ale aj dlhodobými zdravotnými následkami. Preto sme sa aj my v Európskej komisii rozhodli pomôcť Ukrajine pri prekonávaní dôsledkov tejto tragédie a doteraz sme jej poskytli 730 miliónov Eur. Ďalších 20 miliónov Eur by malo prísť z osobitného účtu Európskej banky pre obnovu a rozvoj na zavŕšenie vyraďovacích prác troch zostávajúcich blokov. Európska komisia veľmi dôsledne kontroluje dodržiavanie najvyšších princípov jadrovej bezpečnosti v tých členských krajinách, ktoré sa rozhodli mať jadrové elektrárne a z tohto dôvodu sme aj novelizovali európsku legislatívu, ktorá má posilniť kontrolné mechanizmy a predchádzať možným únikom radiácie.” hovorí podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič.  

Po nehode v roku 1986 zostali v černobyľskej elektrárni stále funkčné tri reaktory a preto sa hlavnou výzvou nielen pre Ukrajinu, ale aj medzinárodné spoločenstvo, stalo ich vyradenie. K uzavretiu blokov významne napomáha aj technická a finančná pomoc z Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá pre tento účel zriadila osobitný účet.

Bezpečnosť jadrových elektrární má kľúčový význam pre Európsku komisiu, ktorá dohliada na to, aby členské štáty, v ktorých sa jadrové elektrárne nachádzajú, dodržiavali najvyššie bezpečnostné normy.

Viac..  Ch. Michel: Bez nových členov by EÚ bola slabšia aj voči USA, Rusku a Číne

Kým členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť, či sa budú jadrové elektrárne podieľať na ich národnom energetickom mixe, úlohou Európskej komisie je kontrolovať, či členské štáty dodržiavajú európsku legislatívu upravujúcu dodržiavanie najvyšších princípov bezpečnosti.

Práve pred piatimi rokmi, po nehode v jadrovej elektrárni vo Fukušime, Európska únia prevzala vedúcu úlohu v oblasti jadrovej bezpečnosti. Na základe záťažových testov sme aktualizovali smernicu o jadrovej bezpečnosti, ktorá vyžaduje, aby nositeľ licencie pod kontrolou regulačného úradu systematicky a pravidelne v minimálne 10-ročných intervaloch, kontroloval požiadavky na  bezpečnosť jadrových elektrární.

Táto smernica má byť zapracovaná do právnych poriadkov členských štátov do roku 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices