vera jourova
Eurokomisárka Věra Jourová. PHOTO: © European Union- EP.

Eurokomisárka Jourová u ministerky Žitňanskej. Riešili aj pomalé súdnictvo

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská dnes na ministerstve spravodlivosti prijala eurokomisárku pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, Věru Jourovú. Témou ich spoločného rozhovoru boli pripravované zmeny v oblasti justície na národnej úrovni ako aj blížiace sa predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ.

Diskusiu otvorili témou Európskeho porovnávacieho prehľadu súdnictva (EU Justice Scoreboard), ktorý Európska komisia zverejnila približne v polovici apríla.  Slovensko v Porovnávacom prehľade oproti predošlému obdobiu zaznamenalo mierne zníženie času potrebného na vyriešenie netrestných vecí a zníženie času potrebného na vyriešenie správnych vecí. Prehľad zároveň ukázal, že Slovensko patrí medzi krajiny s najlepším online prístupom k súdnym rozhodnutiam. Rovnako pozitívne sme obstáli v prípade elektronického podania na súdy. Na druhej strane, čas potrebný na vyriešenie vecí v sporových konaniach nám stúpa. Zároveň slovenské súdnictvo v prieskume skončilo vo vnímaní verejnosťou, rovnako ako vo vnímaní podnikateľmi, medzi súdnictvami s najnižšou dôverou. Aj v nadväznosti na tieto výsledky sa eurokomisárka zaujímala o pripravované zmeny v oblasti justície.

Ministerka Žitňanská eurokomisárku informovala, že je pripravená zo svojej pozície presadiť účinné protikorupčné opatrenia, zvýšiť verejnú kontrolu justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilniť občiansky prvok v Súdnej rade a zaviesť viaceré zásadné opatrenia na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania.

Tieto opatrenia sú o to nevyhnutnejšie v čase klesajúcej dôvery ľudí v justíciu a v čase, keď sa znovu predlžuje doba súdnych konaní. Kde nefunguje dôvera v justíciu, vzniká prostredie, v ktorom ľudia hľadajú iné cesty a spôsoby ako sa dostať k spravodlivosti, čo vo výsledku môže prispievať k polarizácii a radikalizácii spoločnosti. Na to, aby ľudia túto dôveru znovu získali, musí vláda podať dobrý výkon. A práve tu vidí ministerka spravodlivosti aj svoju úlohu – podať dobrý výkon v tých oblastiach, za ktoré je v tejto vláde zodpovedná.

 V nadväznosti na blížiace sa predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ boli hlavnou témou spoločných rozhovorov návrhy právnych aktov EÚ, ktoré by mali byť predmetom rokovaní počas SK PRES.

 Po teroristických útokoch v Paríži z decembra 2015 patrí boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu medzi priority EK s cieľom zvýšiť bezpečnosť v EÚ. Preto sa usiluje o rozšírenie využitia exitujúceho elektronického systému výmeny informácií z trestných registrov (ECRIS) o predchádzajúcich odsúdeniach aj na štátnych príslušníkov tretích krajín.

Viac..  ISA: Za uplynulého 1,5 roka dobieha Slovensko úroveň EÚ najrýchlejšie v regióne

Veľká časť diskusie bola venovaná návrhu nariadenia na zriadenie Úradu európskeho prokurátora (EPPO), pričom tento návrh si kladie za cieľ zefektívniť stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.

Z oblasti občianskeho práva bol predmetom diskusie najmä návrh smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku a návrh smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu, ktoré sú  súčasťou európskej Stratégie Jednotného digitálneho trhu (DSM). Smernice majú odstrániť hlavné prekážky zmluvného práva, ktoré bránia cezhraničnému obchodu s digitálnym obsahom a online predaju tovaru.

Komisárka informovala aj o plánovanom júnovom predložení návrhu nariadenia, ktoré by malo zlepšiť fungovanie tzv. nariadenia Brusel IIa, ktoré upravuje právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Predstavený bol tiež plán Komisie predložiť koncom roka 2016 smernicu, ktorá by mala harmonizovať určité aspekty insolvenčného práva, v záujme zefektívniť reštrukturalizácie.

Ministerka L. Žitňanská v súvislosti so slovenským predsedníctvom zdôraznila proeurópsky postoj Slovenska pri súčasnej snahe o kvalitnú európsku legislatívu, ktorá bude mať pre občanov členských štátov pridanú hodnotu.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices