maňka vladimír
Vladimír Maňka. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanec Maňka: Jadrová energia je aj o liečení rakoviny a srdcovocievnych a mozgových porúch

Ako to vyzerá s bezpečnosťou jadrových elektrární?

Po havárii v jadrovej elektrárni Fukušima v Japonsku sa v EÚ uskutočnili komplexné posúdenia rizika a bezpečnosti (záťažové testy) jadrových reaktorov a boli prijaté kľúčové právne predpisy o jadrovej bezpečnosti, nakladaní s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom a ochrane pred žiarením. Jadrová energia je rozšírená na všetkých kontinentoch. Je preto dôležité zabezpečiť, aby sa vysoké bezpečnostné štandardy uplatňovali v celosvetovom meradle a aby sa neporušovali používaním lacnejších alebo zastaraných technológií.

V EÚ až 27 % elektrickej energie vyrobíme z jadrovej energie a 27 % z obnoviteľných zdrojov.

Vo svete sa podarilo vyrobiť viac ako 50% elektrickej energie bez emisií skleníkových plynov okrem EÚ už len v Kanade a Brazílii. Bez jadrovej energetiky najbližších 50 rokov nie je možné zvládnuť situáciu tak, aby sme na jednej strane mali dostatok bezpečnej elektrickej energie a na strane druhej, aby sme si chránili životné prostredie.

Obnoviteľné zdroje raz nahradia nielen uhlie a ropu, ale aj jadrovú energetiku. Verím, že investície do výskumu a inovácií tento proces ešte urýchlia…

Čo presne znamenajú tieto opatrenia?

Budúcnosť je o znižovaní emisií z klasických fosílnych palív ako je uhlie, ropa. Tieto suroviny budú v budúcnosti čím ďalej, tým drahšie už len preto, že ich ťažba bude pokračovať vo väčších hĺbkach.  Jadrová energetika bude pod tvrdou kontrolou z hľadiska bezpečnosti v EÚ. Každých 6 rokov by sa mali preverovať jednotlivé reaktory, či spĺňajú prísne podmienky bezpečnosti. Do ich bezpečnosti, ale aj do bezpečnej likvidácie jadrového odpadu sa budú investovať veľké finančné prostriedky. Všetko to bude nahrávať obnoviteľným zdrojom energie. Nové technologické riešenia a masívnosť ich výroby zlacní cenu tejto energie.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Potom, o tých 50 rokov, skončí svet s jadrovými reaktormi?

Netreba zabúdať, že každý rok sa v Európe pri 500 miliónoch diagnostických postupov využívajú röntgenové lúče alebo rádioizotopy. Viac ako 700 000 európskych zdravotníckych pracovníkov denne využíva jadrovú a radiačnú technológiu.

V EÚ prevádzkujeme rôzne typy výskumných reaktorov. Niektoré vyrábajú aj lekárske rádioizotopy na diagnostiku a liečbu rôznych chorôb vrátane rakoviny, srdcovocievnych a mozgových porúch. Vyše 10 000 nemocníc na celom svete využíva rádioizotopy na diagnostiku alebo liečbu približne 35 miliónov pacientov ročne, z toho 9 miliónov pacientov v Európe. Koniec využívania jadrovej a radiačnej technológie preto závisí aj od pokroku v oblasti zdravotníctva, či iných odvetviach.

Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal europoslanec Vladimír Maňka.

O dac

Odporúčame pozrieť

wiezik

Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Na otázky o obnoviteľných zdrojoch priamo z Bruselu odpovedal poslanec Európskeho parlamentu Michal Wiezik (PS, …

Consent choices