Obchodné tajomstvo bude strážené prísnejšie, ako doteraz. Rozhodol o tom Európsky parlament

Nový právny rámec o obchodnom tajomstve, o ktorom sa rokovalo takmer tri roky, zjednotí pravidlá ochrany dôverných informácií firiem v EÚ. Pred časom ho schválil Európsky parlament. Hlavným cieľom smernice je obmedzenie priemyselnej špionáže a zjednotenie právnej ochrany. Zlepšiť sa tak má fungovanie jednotného trhu EÚ.

Spoločnosti sa novou smernicou budú môcť brániť voči úniku strategických obchodných informácií, výrobných tajomstiev, či hodnotného know-how. Nová direktíva tiež stanovuje opatrenia na kompenzáciu v prípade krádeže tajných informácií.

Návrh z roku 2013 podľa mnohých poslancov Európskeho parlamentu a médií závažne obmedzoval slobodu prístupu k informáciám. Počas rokovaní sa do textu dostali záruky, ktoré majú zabezpečiť ochranu práva na prístup k informáciám a na výkon investigatívnej žurnalistiky bez obmedzení.

Členské štáty majú na implementáciu smernice dva roky. Doteraz v právnych predpisoch o ochrane pred zneužitím obchodného tajomstva v krajinách EÚ existovali zásadné rozdiely. Niektoré krajiny dokonca nemajú v tejto oblasti žiadne špecifické predpisy. Európsky parlament sa rozhodol, že chce tieto tajomstvá chrániť na úrovni EÚ. Niektoré krajiny skrátka nemajú presnú právnu definíciu.

Členka Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Constance le Grip dodala: „Cieľom bolo vytvoriť spoločný právny rámec, celoeurópsku bázu slúžiacu na definovanie i ochranu.“

Prezradenie obchodných tajomstiev by bolo napr. pre firmu NANOCYL z Belgicka katastrofou. Každú fázu výroby považujú za nanajvýš tajnú.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

„Obchodné tajomstvo môže byť v našom prípade spôsob výroby, jednotlivé časti, zoznam dodávateľov či klientov – toto všetko pokladáme za obchodné tajomstvo. Ak by tretia strana nezákonne získala tieto informácie, výrazne by nám to uškodilo,“ hovorí Dimitri Stoffels – manažér právnych záležitostí, firma NANOCYL (Špecialista uhlíkových nanotrubičiek) o ich prísne stráženom obchodnom tajomstve.

Čo vo firme NANOCYL vyrábajú? Objasňuje Dimitri Stoffels: „Je to čierne zlato. Sú to uhlíkové nanočastice, vyzerajú ako čierny prášok. Know-how firmy NANOCYL predstavuje výroba týchto nanočastíc, ktoré majú veľmi dôležité elektrické, mechanické aj tepelné vlastnosti.“

Od roku 2018 budú všetky obchodné tajomstvá právne chránené vo všetkých 28 štátoch EU.

O oma

Odporúčame pozrieť

Constance Le Grip

Constance Le Grip: Je potrebné upriamiť pozornosť žien na to, ako sa veci majú

Európsky parlament tento týždeň rokuje a hlasuje o správe, kde požaduje rovnaké dôchodky pre ženy …

Consent choices