Brazília a Europol spoločne proti organizovanému zločinu, budú si vymieňa informácie

Európsky parlament podporil novú dohodu o spolupráci medzi Europolom a Brazíliou, ktorej cieľom je zakročiť proti terorizmu a organizovanému zločinu. Podľa Europolu je Brazília stále dôležitejšia v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

V prípade spolupráce s Brazíliou pod organizovanou trestnou činnosťou Europol myslí aj spoluprácu v oblasti ilegálneho prisťahovalectva, obchodovania s ľuďmi, či pomoci pri olympijských hrách, ktoré tiež môžu vytvárať príležitosti pre zvýšenie trestnej činnosti.

„Dohoda o strategickej spolupráci medzi Brazíliou a Europolom má osobitný význam, najmä pred olympijskými hrami 2016, ale aj na podporu boja proti organizovanému zločinu, či pri počítačovej kriminalite,“ vyjadril sa predseda Výboru pre občianske slobody Claude Moraes.

Moraes dodal, že vzniknutá dohoda umožní výmenu odborných poznatkov, informácií, ale aj poradenstvo a pomoc pri vyšetrovaní trestnej činnosti, pričom základné právo na súkromie ostane neporušené.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Súčasťou dohody je výmena informácií, ktoré môžu zahŕňať aj odborné znalosti, výsledky strategických analýz, informácie o vyšetrovacích postupov, ale aj metódy prevencie kriminality a účasť na vzdelávacích aktivitách, ktoré s tým súvisia.  Po tom ako dohodu schválila Rada ministrov i Európsky parlament bude nasledovať formálne uzatvorenie dohody, ktoré umožní jej vstup do platnosti.

O vik

Odporúčame pozrieť

Nový plán opatrení EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s drogami

Komisia prijala plán EÚ na zintenzívnenie boja proti obchodovaniu s drogami a zločineckým sieťam, ktorý vychádza …

Consent choices