PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä azylový systém a Schengen

Reforma azylového systému: Rozprava o navrhovaných zmenách dublinských pravidiel

Dňa 4. mája predstavený návrh Európskej komisie na reformu takzvaných dublinských pravidiel, ktoré určujú členský štát zodpovedný za spracovanie tej-ktorej žiadosti o azyl, bude v stredu popoludní predmetom rozpravy poslancov a exekutívy EÚ.

Ako obnoviť vnútorne otvorený Schengen? Rozprava s Radou a Komisiou

Poslanci budú v stredu so zástupcami Rady a Komisie diskutovať o možnostiach obnovy plne fungujúceho schengenského priestoru s voľným pohybom osôb potom, ako niekoľko schengenských krajín v reakcii na prílev migrantov a žiadateľov o azyl obnovilo kontroly na vnútorných hraniciach EÚ alebo svoje  hranice dočasne zatvorilo.

Policajná spolupráca: Posilnenie Europolu v boji proti terorizmu
Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť čoskoro účinnejšie bojovať s terorizmom, počítačovou kriminalitou a ďalšími trestnými činmi a reagovať rýchlejšie na hrozby. Európsky parlament bude v stredu hlasovať o nových pravidlách fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, zadefinujú prísne pravidlá ochrany osobných údajov a ustanovia nástroje na demokratickú kontrolu agentúry.

Zdaňovanie právnických osôb: Povinná výmena informácií medzi členskými štátmi EÚ

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o návrhu z dielne Európskej komisie, ktorý by v prípade schválenia zaviedol automatickú povinnú výmenu informácií medzi daňovými úradmi o daniach zaplatených právnickými osobami na území jednotlivých členských štátov.

Opätovná požiadavka na ochranu priemyslu v EÚ pred dumpingovým dovozom z Číny

Pokiaľ Čína nesplní päť kritérií, ktorými EÚ definuje trhové hospodárstvo, Únia by mala voči dovozu z krajiny uplatňovať aj po decembri 2016 antidumpingové a antisubvenčné clá. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok. Poslanci však zdôrazňujú, že EÚ musí konať v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a uznať Čínu za svojho strategického obchodného partnera.  

Program pomoci pre Grécko: Rozprava o stave rokovaní

Ozdravný program ekonomických úprav pre Grécko bude v utorok od 15h predmetom rozpravy poslancov s podpredsedom Európskej komisie pre euro Valdisom Dombrovskisom a komisárom pre hospodárske záležitosti Pierrom Moscovicim. Členovia pracovnej skupiny EP pre finančnú pomoc navštívili Grécko v rámci poslaneckého prieskumu koncom marca.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Výzva na povinné označovanie krajiny pôvodu na mliečnych a mäsových výrobkoch

Poslanci by mali v stredu v rámci rozpravy a následne vo štvrtok v nelegislatívnom uznesení zopakovať svoju podporu myšlienke zavedenia povinného označovania krajiny pôvodu na mäsových a mliečnych výrobkoch. Povinné označovanie by malo zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a udržať tak dôveru spotrebiteľov v potraviny ponúkané na pultoch predajní v EÚ.  

Obchod s ľuďmi: Poslanci vyzvú členské štáty na dôslednejšiu ochranu obetí

Členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie o ochranu obetí obchodu s ľuďmi, najmä žien, a prijať rodovo špecifické opatrenia zamerané na prevenciu týchto trestných činov a pomoc a podporu pre ich obete. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok. Predložený text vyčíta členským štátom nedôslednú implementáciu platnej legislatívy EÚ na ochranu obetí obchodu s ľuďmi a vyzýva ich na zaistenie nápravy. 

Rodičovská dovolenka: Poslanci budú žiadať dôsledné presadzovanie spoločných pravidiel

Spoločné pravidlá EÚ v oblasti minimálnej dĺžky rodičovskej dovolenky by mali byť dôslednejšie presadzované v celej Únii, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorého znení budú poslanci diskutovať a hlasovať vo štvrtok. Členské štáty by mali pracujúcim rodičom garantovať právo na neplatenú rodičovskú dovolenku v trvaní aspoň štyroch mesiacov bez ohľadu na sektor zamestnania a druh pracovnej zmluvy a motivovať k využitiu rodičovskej dovolenky najmä otcov, uvádza predkladaný text.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices