sulik
Richard Sulík. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci Sulík a Škripek: Prvý úspech v boji proti obmedzovaniu legálnej držby zbraní

sulíkNávrh zákazu legálnej držby zbraní, ktorý minulý rok predložila Európska komisia, považujú europoslanci za neprofesionálny a nedostatočne posúdený.

„Namiesto obmedzovania legálne držaných zbraní by sa dôraz mal klásť na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami,“ povedal europoslanec za stranu SaS Richard Sulík, ktorému prekáža aj to, že návrh by sa dotkol podstatne väčšej skupiny strelných zbraní v legálnej držbe.

„Návrhom sa v podstate navrhuje odzbrojenie civilného obyvateľstva napriek tomu, že teroristické trestné činy, ktorými Komisia dôvodí svoj návrh, sa nepáchajú legálne držanými strelnými zbraňami, ale zbraňami v nelegálnej držbe,“ vysvetľuje Sulík a dodáva, že Komisia aj po podaní návrhu pokračuje v enormnom lobbingu ohľadne tohto návrhu. „Je citeľná obrovská snaha o to, aby zákazy v čo najširšej podobe prijaté boli.“


Richard Sulík sa ako člen výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) stretol s viacerými, najmä slovenskými, českými, nemeckými, fínskymi a ďalšími europoslancami, s ktorým diskutovali o pozadí návrhu. „Prediskutovali sme potrebu odmietnuť zákazy, situáciu na Slovensku a potenciálne dopady zákazov na slovenských držiteľov strelných zbraní,“ uvádza europoslanec. Spolu s kolegami zo Slovenska aj z ostatných krajín sa zhodli na dodatkoch, ktorých bolo vďaka širokej podpore prijatých pomerne vysoké množstvo. Dodatky vypracoval Richard Sulík v spolupráci s s organizáciami Legis Tellum a GUN LEX.

„Sedemnásť návrhov je dosť, najmä, keď sa podarilo odstrániť množstvo nezmyslov z tejto smernice,“ približuje Sulík. Úspech pripisuje aj tomu, že po zodpovedaní viacerých trefných otázok bez akéhokoľvek odkladu podporil všetky návrhy dodatkov Richarda Sulíka aj jeho kolega z frakcie EKR, Branislav Škripek, člen výboru pre ľudské práva (LIBE), ktorý je „poradným hlasom“.

Viac..  Peter Pollák: Začalo sa obdobie perzekúcií a hon na policajtov, ktorí vyšetrovali korupciu. VIDEO

„Je absurdné robiť z legálnych držiteľov zbraní, dodržujúcich prísne podmienky zákona, teroristov. Návrh bol nezmyselný aj v otázke znefunkčnenia historických zbraní. Znižovanie počtu nelegálnych zbraní dosiahneme naopak najmä pozitívnou motiváciou, napr. zbraňovými amnestiami, ktoré sa ukázali ako úspešné aj u nás doma, na Slovensku, ” dopĺňa Škripek.

Návrh na revíziu smernice o strelných zbraniach predložila Európska komisia v novembri 2015 po teroristických útokoch v Paríži a navrhla v nej podstatným spôsobom zakázať viacero typov zbraní, ktoré sú v súčasnosti v legálnej držbe, čo zdôvodnila nebezpečnosťou tzv. „kalašnikovov“, ktoré Komisia považuje za veľmi nebezpečné zbrane. Najväčší problém návrhu Komisie bol s jeho prílohovou časťou, t.j. s návrhom na zmenu kategorizácie zbraní, pričom viaceré typy strelných zbraní mali prejsť do A kategórie zbraní, ktoré sú zakázané v civilnej držbe. Komisia navrhovala zrušiť súčasne účinnú výnimku pre držbu týchto zbraní. Novú kategorizáciu zbraní poslanci LIBE výboru úplne odmietli, odmietli zákazy aj v samotnej normatívnej časti návrhu.  

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslanci priznávajú, že európske peniaze v Palestíne skončili v rukách Hamasu

Europoslanci priznali, že peniaze posielané do Palestíny skončili v rukách Hamasu a nakupovali sa za …

Consent choices