Monika Benova
Monika Flašíková Beňová, PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Neprimerané rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú začarovaným kruhom, ktorý musíme preťať

Po rokoch šetrenia, ako neúčinného receptu na boj s hospodárskou krízou, sa konečne treba oveľa viac sústrediť na potreby tých najzraniteľnejších. Z hľadiska ohrozenia chudobou sú takouto skupinou preukázateľne ženy.

Boj proti ich chudobe je pritom otázkou sociálnej spravodlivosti. „Účinné opatrenia pre zlepšovanie životnej úrovne žien matiek, zároveň znižujú hrozby súvisiace s chudobou detí,“ zdôraznila europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Téme účinného odstraňovania chudoby s dôrazom na ochranu žien sa bude v rámci plenárneho zasadnutia venovať Európsky parlament. Nanajvýš aktuálna je však aj na Slovensku. „Pozitívny trend znižujúcej sa nezamestnanosti musíme využiť aj na výrazné zlepšenie podmienok a posilnenie postavenia pracujúcich žien,“ zdôraznila. Pretrvávajúcim problémom sú neobhájiteľne vysoké rozdiely v ich odmeňovaní v porovnaní s mužmi, ktoré sa v priemere blížia takmer k 20 percentám.

„To sa následne v ešte výraznejšej miere premieta do rozdielnej výšky dôchodkov. Tie majú ženy aj o viac ako tretinu nižšie. Ide skutočne o začarovaný kruh, ktorý je už konečne potrebné preťať,“ zdôraznila poslankyňa. Opatrenia pritom musia byť pozitívne cielené smerom k ženám. „Tak na európskej, ako aj národnej úrovni musíme ísť cestou pevne stanovených priorít s jednoznačnými, vykonateľnými postihmi v prípade ich neplnenia. V opačnom prípade budú neprávosti týkajúce sa odmeňovania žien pretrvávať ďalšie desaťročia,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Europoslanci: Prístupový proces Čiernej Hory do EÚ sa zastavil

O dac

Odporúčame pozrieť

EU, ludia

Občania EÚ podporujú medzinárodnú spoluprácu na znižovanie chudoby a budovanie partnerstiev

Medzi občanmi Európskej únie existuje široká podpora spolupráce s krajinami po celom svete. Vyplýva to …

Consent choices