Stefanec
Slovenský europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: Kancelária IŠ.

Ivan Štefanec: Jednotný digitálny trh by sa mal zrodiť čo najskôr

Európska komisia včera predstavila Stratégiu vybudovania jednotného digitálneho trhu. Na rozprave v Bruseli sa zúčastnil aj slovenský europoslanec a člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Ivan Štefanec (KDH, EĽS).

„Jednotný digitálny trh v prvom rade zjednoduší život našim občanom a firmám. Úplné odstránenie geoblockingu, odstránenie prekážok pri internetovom podnikaní a vyriešenie otázok autorských práv umožnia slobodný rozvoj online služieb s očakávaným ročným prínosom do európskej ekonomiky až 415 miliónov eur. Chceme našu legislatív v tejto oblasti čo najviac prispôsobiť najnovším trendom a technologickému pokroku.“

Podľa Štefanca občania najviac pocítia zrušenie geoblockingu.

„Dnes sa bežne stretávame s tým, že niektoré internetové služby sú dostupné len na území konkrétnych štátov. Z hľadiska existencie jednotného európskeho trhu ide o nezmysel. Našou snahou je, aby podobné bariéry padli a medzi krajinami neboli v dostupnosti služieb nijaké rozdiely. Som rád, že slovenské predsedníctvo si digitalizáciu zvolilo za jednu zo svojich tém a očakávam súčinnosť našich inštitúcií pri čo najrýchlejšom dobudovaní jednotného digitálneho trhu.“  

Viac..  V. Orbán: Musíme odmietnuť bruselský model Európy

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices