benová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: Členské štáty by pri riešení mliečnej krízy mali začať spolupracovať a nie si robiť naprieky

Európsky parlament (EP) sa v rámci dnešného plenárneho zasadnutia bude zaoberať opatreniami súvisiacimi s riešením pretrvávajúcej krízy v oblasti produkcie mlieka a mliečnych výrobkov v Európe. Ich prebytok na trhu síce prináša nižšie ceny pre spotrebiteľov, no predovšetkým nerentabilné marže pre producentov, ktorých farmám aj na Slovensku tak stále hrozí zánik.

Percentuálny pokles ceny surového mlieka dosahuje oproti priemerom z uplynulých rokov dvojciferné hodnoty. Nižšie ceny sa týkajú aj sušeného mlieka, masla a iných produktov. „Dôvodom neudržateľného prebytku mlieka na trhu je nešťastná kombinácia domácich, európskych faktorov, spolu s poklesom exportu. V Európe ide o dereguláciu spôsobenú minuloročným zrušením mliečnych kvót a z pohľadu vývozu je to najmä embargo zo strany Ruska a zníženie dopytu po sušenom mlieku v prípade Číny,“ pripomenula poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Ministri pôdohospodárstva v rámci Rady EÚ pred časom prišli s návrhom niekoľkých, najmä krátkodobých riešení.

Nezdá sa však, že by sa súčasná situácia s podliezaním cien mlieka a mliečnych výrobkov mala v blízkom čase zásadným spôsobom meniť. „V snahe o udržanie zamestnanosti, ale aj rozvoja vidieka, ktorého sa táto téma dotýka najviac, by preto mali nasledovať opatrenia dlhodobejšieho charakteru. Tie by odbremenili domácich producentov,“ uviedla europoslankyňa. Okrem zvýšenia podielu domácich produktov na pultoch predajní, či hľadania nových odbytísk, je podľa nej dôležité, aby členské štáty začali v tejto oblasti skutočne spolupracovať. „Hráme sa na spoločnú poľnohospodársku politiku, no jej hlavným výsledkom je, že si krajiny robia naprieky. Existujúci prebytok vytvorila nadprodukcia v niektorých starých členských štátoch, kde sa farmári tešia štedrým dotáciám národných vlád. Deregulácia tak priniesla súťaž, no s absolútne nerovnocennými podmienkami,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices